Μνήμη και ταυτότητα: Παρατηρήσεις σε ορισμένα κείμενα της ελληνικής διασποράς στη Γαλλία τον 20ό αι.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΜνήμη και ταυτότητα: Παρατηρήσεις σε ορισμένα κείμενα της ελληνικής διασποράς στη Γαλλία τον 20ό αι. (EL)
Mémoire et identité: Observations sur certains textes de la diaspora grecque en France au XXe (FR)

Πολυκανδριώτη, Ουρανία

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
L'émigration des Grecs à l'étranger date depuis très longtemps et constitue une des caractéristiques de l'histoire grecque moderne. Due à des raisons politiques, économiques et sociales, l'histoire et la physiognomie spécifiques de chaque émigration est étroitement liée à l'histoire et à l'identité du pays même. La France et plus particulièrement Paris, capitale cosmopolite, devint un pôle d'attraction pour les Grecs, surtout les intellectuels, dès le XIXe siècle. La réception de la culture française en Grèce, rendue possible grâce aux activités de la diaspora hellénique, son influence sur la littérature, la réappropriation de la culture grecque classique à travers l'oeuvre des hellénistes français ont largement contribué à la formation d'une culture et d'une identité nationales. Cependant, l'expression artistique et littéraire des Grecs vivant en France au XXe siècle, devient le lieu par excellence d'échanges culturels d'un ordre différent. En agissant et en écrivant en tant qu'individus d'origine minoritaire, au sein d'une société hôte qui les accueille, ils demeurent cependant porteurs d'une tradition et d'une culture ethniques. Expatriés volontairement ou involontairement, des réfugiés politiques, ou des gens de lettres insatisfaits et frustrés des conditions politiques et culturelles en Grèce, ils marquent la suite de la diaspora du XIXe siècle. Les résistances culturelles de la diaspora contemporaine s'affaiblissent considérablement, au détriment même de la langue maternelle, sans pour autant toujours mener à la dénégation de l'identité nationale. Le présent article se propose d'examiner la fonction de la mémoire historique et la quête d'une identité culturelle à travers l'oeuvre littéraire des Grecs vivant ou ayant vécu en France et en écrivant soit en langue grecque soit en langue française (Clément Lépidis, Vassilis Alexakis et Aris Fakinos). (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 13 (2002); 105-119 (EL)
Comparison; Vol 13 (2002); 105-119 (EN)

Copyright (c) 2016 Ουρανία Πολυκανδριώτη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.