Ραγκαβής και Δουμάς: μια συνομιλία σε τόνους πυρίπνους

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Comparison  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ραγκαβής και Δουμάς: μια συνομιλία σε τόνους πυρίπνους (EL)
"Sur les sommets"- Le Curricolo: une rencontre volcanique entre A. R. Rangavis et A. Dumas (FR)

Καλαντζοπούλου, Βίκυ

Δε διατίθεται περίληψη (EL)
Cette étude a pour objet de mettre à jour le contexte et les sources littéraires de la nouvelle de Rangavis intitulée «Sur les sommets» (1847). Son sujet, c'est un voyage d'agrément qui s'inscrit dans le cadre du voyage emblématique en Italie, destination qui, avec celle de l'Orient, est la plus recherchée pendant les années du romantisme. Le point de départ de cette étude fut le récit de voyage d'A. Dumas, Le Corricolo, mentionné dans le catalogue dans lequel Rangavis répertorie ses lectures des années 1846-1847. Le Corricolo pourrait bien constituer la source première de l'auteur phanariote car on retrouve dans les deux textes des éléments qui se recoupent. Sont également explorées d' autres voies possibles que l'auteur a pu suivre pour composer sa nouvelle sous-titrée «au sujet des volcans», au sein de laquelle apparaissent beaucoup des plus frequents stéréotypes du romantisme européen. Ainsi, ce qui semble constituer le substrat de cette nouvelle, en dehors du récit de Dumas, ce sont des récits fictifs de l'époque romantique, et aussi des impressions de voyages, le tout étant enrichi d'éléments à caractère encyclopédique, puisés dans la presse grecque et étrangère. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Γλώσσες & Λογοτεχνία (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Greek

2017-02-01


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 17 (2006); 58-93 (EL)
Comparison; Vol 17 (2006); 58-93 (EN)

Copyright (c) 2016 Βίκυ Καλαντζοπούλου (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)