Όψεις της Ελλάδας στο έργο του Ιουλίου Βερν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΌψεις της Ελλάδας στο έργο του Ιουλίου Βερν (EL)
Aspects de la Grèce dans l'oeuvre de Jules Verne (FR)

Πολυκανδριώτη, Ουρανία

[Δε διατίθεται περίληψη] (EL)
Jules Verne n'a pas manqué de se référer à la Grèce dans son panorama géographique et scientifique de ses romans. Cependant, les aspects de la Grèce qui intéressent Jules Verne, s'ils portent encore quelques traces du romantisme, ne se lient pas directement avec la tradition de l'admiration pour l'antiquité classique qui avait fleuri pendant le XVIIIe et le XIXe siècles, ni avec le courant philhellénique qui avait d'ailleurs déjà perdu sa force initiale. La Grèce qui intéresse Jules Verne s'intègre dans la conception générale de son oeuvre qui promouvoit la connaissance géographique et scientifique mais qui en même temps valorise tout effort d'indépendance personnelle et ethnique. Ainsi, des figures connues de la littérature et de la philosophie antiques, les héros de la Révolution grecque, mais aussi la description des curiosités géographiques et naturalistes du pays se trouvent intégrés dans l'univers fictionnel vernéen qui, malgré parfois l'aspect stéréotypé de certaines de ses références, dépasse clairement la frontière ethnique afin de célébrer l'esprit scientifique et artistique de l'homme dans sa dimension oecuménique. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Γλώσσες & Λογοτεχνία (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-02-01


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 17 (2006); 179-190 (EL)
Comparison; Vol 17 (2006); 179-190 (EN)

Copyright (c) 2016 Ουρανία Πολυκανδριώτη (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.