Συμβολή για τις πηγές των Ερωτικών Ονείρων του Μαρίνου Φαλιέρου (1395-1474)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣυμβολή για τις πηγές των Ερωτικών Ονείρων του Μαρίνου Φαλιέρου (1395-1474) (EL)
Marino Faliero's "Love dreams" (EN)

Cappellaro, Elena

Δεν διατίθεται περίληψη. (EL)
The identification of the Cretan poet Marino Faliero has been fulfilled when Van Gemert discovered that the older Marino Faliero, who was born by the 1395, had been married to Fiorenza Zeno, the starring maiden of his love poems. Two of them, "Love dream "and "Story and dream ", tell in a joking way the love story between the poet and his destined wife. Both seem to be related to Italian literature, particularly with Boccaccio's writings "NinfaleFie'solano''and "Amorosa Visione". (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (EN)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-02-06


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 19 (2008); 113-130 (EL)
Comparison; Vol 19 (2008); 113-130 (EN)

Copyright (c) 2016 Elena Cappellaro (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.