Ειδολογικές κατηγορίες και διασυστηματικότητα στον Αλκαίο και την αρχαϊκή Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕιδολογικές κατηγορίες και διασυστηματικότητα στον Αλκαίο και την αρχαϊκή Ελλάδα (EL)
Genre categories and interdiscursivity in Alkaios and archaic Greece (EN)

Yatromanolakis, Dimitrios

Η μεθοδολογική και θεωρητική προσέγγιση που προτείνεται σε αυτό το άρθρο στοχεύει σε μια συστηματική και συγχρονική διερεύνηση των ειδολογικών κατηγοριών στις μελικές ποιητικές συνθέσεις της αρχαϊκής περιόδου μέσα στα εκάστοτε κοινωνικοπολιτικά και τελεστικά τους πλαίσια, καθώς και υπό το φως συγκριτικών ανθρωπολογικών μελετών. Έμφαση δίδεται στην πολιτική ρητορική και στη διαλεκτική ειδολογικών συστημάτων λόγου στα αποσπάσματα του Αλκαίου. (EL)
No abstract (available).  (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (EN)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Αγγλική γλώσσα

2017-02-06


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 19 (2008); 169-187 (EL)
Comparison; Vol 19 (2008); 169-187 (EN)

Copyright (c) 2016 Dimitrios Yatromanolakis (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.