Ο Bakhtin και η Ποιητική του σαν Κριτική Προοπτική για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Ο Bakhtin και η Ποιητική του σαν Κριτική Προοπτική για τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία (EL)
Bakhtin and his Poetics as Critical Perspectives to Language and Literature (EN)

Τσιτσίπης, Λουκάς Δ.

[Δε διατίθεται περίληψη] (EL)
This article examines some of the pontentials opened by the Bakhtinian approach to Language and Literature. Although the emphasis is on literature as an aesthetic and social phenomenon,  other areas of human creativity and imagination, such as discourse and its social anchoring,  are taken as central for a successful but critical application of Bakhtin's theoretical perspective.  Thus, the article incorporates a discussion with a strong interdisciplinary focus which is taken 5; to be faithful to the very spirit of Bakhtinian philosophy.  Areas of interest to scholars with various topical and theoretical persuasions such as genre,  heteroglossia, intertextuality, polyphony, ideology and the like are served by the Bakhtinian  theory if its tools are carefully and critically applied. The ultimate question to be tested is the  extent to which Bakhtin can bridge the gap between an extreme atheoretical empiricism and  a theory which neglects the various aspects of social praxis considering them either as a mirage  or as unnecessary for the building of models and theoretical discourse. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-30


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Τόμ. 6 (1995); 122-139 (EL)
Comparison; Vol. 6 (1995); 122-139 (EN)

Copyright (c) 2016 Λουκάς Δ. Τσιτσίπης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.