Η «Ναϊάς» του ΑΡ. Ραγκαβή, το «Tamango» του Prosper Mérimée και η Ιεραποστολική Προπαγάνδα για την Απελευθέρωση των Μαύρων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)

Η «Ναϊάς» του ΑΡ. Ραγκαβή, το «Tamango» του Prosper Mérimée και η Ιεραποστολική Προπαγάνδα για την Απελευθέρωση των Μαύρων (EL)
The "Naïas" ofA.R. Rangavis, the "Tamango" of Prosper Mérimée and the Missionary Propaganda for the Liberation of Negros (EN)

Δράκου, Γεωργία

[Δε διατίθεται περίληψη] (EL)
One of the filological issues concerned with Alexandras Rizos Ragavis's short stories is whether they are original or derivative. This study propose to explore the sources of Ragavis's «Η Ναϊάς» (1848), a short story about the negro slave-trade in African coasts during the 19th century.The probable model for «Η Ναϊάς» is «Tamango» (1890), a short story by Prosper Merimée. However, Ragavis tackle the issue of slavery from a perspective different from that of Mérimée. Ragavis's angle in matters both of ideology and narrative is that of 19th century missionary literature propagandised the abolition of slavery. Thus, Ragavis's short story could be a case study for the exploration of multiple links connected Ragavis's prose with European literature. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Τόμ. 8 (1997); 86-122 (EL)
Comparison; Vol. 8 (1997); 86-122 (EN)

Copyright (c) 2016 Γεωργία Δράκου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.