Το σώμα τον Τραγικού και η Γλώσσα της Σιωπής: Μια Προσέγγιση της Κινησιακής Αφήγησης με Αφορμή την Παράσταση Παντομίμας «Μήδεια από Σιωπή» της Ασπασίας Κράλλη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΤο σώμα τον Τραγικού και η Γλώσσα της Σιωπής: Μια Προσέγγιση της Κινησιακής Αφήγησης με Αφορμή την Παράσταση Παντομίμας «Μήδεια από Σιωπή» της Ασπασίας Κράλλη (EL)
Le corps du tragique et la langue du silence. Une approche de la narration gestuelle à l’ occasion de la pièce de pantomime de Aspassia Kralli: «Médée de silence» (FR)

Τσατσούλης, Δημήτρης

[Δε διατίθεται περίληψη] (EL)
[No abstract available] (EN)
Dépuis Greimas, la sémiotique a longuement penché sur la nature sémiotique de la gestualité culturelle (naturelle) et son rapport avec le sens. l'analyse sémiotique du geste en général. Il montre la coexistence de deux types de aestes émamant d'une source commune: le corps du mime. Il s' agit, d'une part, des gestes outils (niveau de l'énoncé). Aussi, praxis gestuelle et gestualité communicative émanent-elles du syncrétisme du sujet de l'énociation et du sujet de l'énoncé (le moi-corps): syncrétisme homologue à celui qu'on constate au niveau de la sémiotique linguistique. Aspassia Kralli dans «Médée de silence» ne se contente pas de raconter l'histoire de Médée. A un premier niveau, elle thématise sur scène le passage progressif de la personne de l'actrice au personnage dramatique de Médée: incorporation de l'Autre (ce qui constitue le rôle) et formation de l'indenité de Médée par la fusion des deux. Il s'agit d'un Programme Narratif gestuel qui pourrait aisément se schématiser à l'aide de la sémiotique des Passions (de Greimas). A un deuxième niveau, ce processus se trouve en homologie structurelle avec le dédoublement du personnage dramatique de Médée qui se mire dans son masque. Ce masque constitue l'Autre indispensable à la formation du Tout tragique du personnage, tel que nous le connaissons et qui se trouve en relation dialogique avec son archétype mythique et son intertexte tragique. En se formant, dès le début, en Tout tragique, Médée n'a plus a obéir à «la loi du milieu exclu», à savoir au choix tragique obligatoire pour tout héros. Elle est déjà la «μεσάτης», elle transcende donc le tragique, elle appartient au topos du monstre, celui qui surgit du compromis entre les extrêmes. L'ensemble des Programmes Narratifs gestuels que suivent ne sont plus la voie vers l'identité tragique et le choix impossible du héros mais des «déixis» de son statut transcendant d'un tout unique et double qui l'oblige à agir de sorte que le jeu scénique s'accomplisse: la gestuelle devient donc de caractère ludique et le mime joue le tragique qui a surgi dans un lieu et dans un temps antérieurs à la performance. C'est pourquoi, en sortant de la scène, le mime transforme les pleurs du personnage en rire de l'actrice. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Τέχνες (EL)
Arts (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 8 (1997); 74-85 (EL)
Comparison; Vol 8 (1997); 74-85 (EN)

Copyright (c) 2016 Δημήτρης Τσατσούλης (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.