δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοOrphée Moderne (EL)
Orphée Moderne (FR)

Brunel, Pierre

Πιερ ΜΠΡΙΝΕΛ: Ο σύγχρονος Ορφέας. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μία προσπάθεια σύνθεσης ορισμένων βασικών δεδομένων που καθορίζουν το μύθο του Ορφέα στη λογοτεχνία και που προέρχονται από την κοινωνία και την έντεχνη δημιουργία. Ύστερα από μία ιστορική αναδρομή στις πηγές του μύθου, επιχειρείται μια συγκριτική ανάγνωση που ενεργοποιεί το διακειμενικό δίκτυο και αναδεικνύει τις σταθερές του συγκεκριμένου μύθου σ έναν αριθμό λογοτεχνικών έργων. (EL)
Πιερ ΜΠΡΙΝΕΛ: Ο σύγχρονος Ορφέας. Η ανακοίνωση αυτή αποτελεί μία προσπάθεια σύνθεσης ορισμένων βασικών  δεδομένων που καθορίζουν το μύθο του Ορφέα στη λογοτεχνία και που προέρχονται από την κοινωνία και την έντεχνη δημιουργία. Ύστερα από μία ιστορική αναδρομή στις πηγές του μύθου, επιχειρείται μια συγκριτική ανάγνωση που ενεργοποιεί το διακειμενικό δίκτυο και αναδεικνύει τις σταθερές του συγκεκριμένου μύθου σ έναν αριθμό λογοτεχνικών έργων. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες και Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Γαλλική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 11 (2000); 10-21 (EL)
Comparison; Vol 11 (2000); 10-21 (EN)

Copyright (c) 2016 Pierre Brunel (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.