Ρόλοι και λειτουργίες του αφηγητή στη λογοτεχνική και την κινηματογραφική αφήγηση: Πρώτα στοιχεία για μια εισαγωγή στη συγκριτική αφηγηματολογία

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Comparison  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Ρόλοι και λειτουργίες του αφηγητή στη λογοτεχνική και την κινηματογραφική αφήγηση: Πρώτα στοιχεία για μια εισαγωγή στη συγκριτική αφηγηματολογία (EL)
Rôles et functionnements du narrateur dans le récit écrit et le récit filmique: apports préliminaires pour une introduction à la narratologie (FR)

Λεοντάρης, Γιάννης

[Δε διατίθεται περίληψη] (EL)
Depuis quelques années, on fait la distinction entre narratologie littéraire et narratologie cinématographique, en parlant même de narratologie comparée. Au début, l'outil méthodologique principal pour les narratologues du cinéma a été le modèle narratologique de Gérard Genette. Si l'on parcourt les différents textes de la narratologie comparée, on constate que le critère le plus important pour une distinction entre le récit filmique et le récit écrit est la spécificité du cinéma quant à sa matière d'expression, c'est-à-dire son hétérogénéité. C'est surtout sur la typologie proposée par Gérard Genette sur le narrateur et sur la focalisation que les narratologues du cinéma se sont appuyés pour aborder les problèmes —bien plus compliqués— de l'instance narrative dans le récit filmique. L'image, puisqu'elle montre, présuppose toujours l'existence d'un foyer. André Gardiés distingue à ce propos deux types de focalisation: le premier, défini comme localisation, est déterminé par la position de la caméra, le choix de l'objectif, la composition du cadre et les rapports entre champ et hors-champ. Le second, défini comme monstration, répond à la question à partir de quel regard le monde diégétique, ses objets et ses événements sont-ils vus? Pourtant, l'instance narrative dans le récit filmique ne dépend pas seulement de l'aspect visuel (localisation, monstration), mais aussi de l'aspect sonore. C'est notamment à Michel Chion et, plus récemment, à François Jost —qui ont proposé les termes point d'écoute et auricularisation— que l'on doit les principales recherches sur le rôle de l'aspect sonore dans le récit filmique. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες και Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Greek

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 12 (2001); 160-172 (EL)
Comparison; Vol 12 (2001); 160-172 (EN)

Copyright (c) 2016 Yannis Leontaris (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)