Αντιθέσεις στην κριτική των εθνικών προκαταλήψεων στον γερμανικό ιδεαλισμό μέσα από τα παραδείγματα των Kant και Herder

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑντιθέσεις στην κριτική των εθνικών προκαταλήψεων στον γερμανικό ιδεαλισμό μέσα από τα παραδείγματα των Kant και Herder (EL)
Les divergences dans la critique des représentations nationales chez Kant et Herder, les principaux représentants de l'idéalisme allemand (FR)

Οικονόμου-Αγοραστού, Ιωάννα

[Δε διατίθεται περίληψη] (EL)
Atravers des extraits des principaux représentants de l'idéalisme allemand, Kant et Herder, nous repérons les divergences dans la critique des préoccupations nationales chez les deux philosophes et nous observons l'influence de leurs points de vue sur la réalité philosophique et sociopolitique de l'espace allemand pendant les années qui suivent. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ανθρωπιστικές Επιστήμες (EL)
Humanities (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 12 (2001); 142-151 (EL)
Comparison; Vol 12 (2001); 142-151 (EN)

Copyright (c) 2016 Ioanna Oikonomou-Agorastou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.