Χειρόγραφες μεταφράσεις της περιόδου του διαφωτισμού: επιβιώσεις, απουσίες, ανανεώσεις: μία πρώτη ανίχνευση των συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧειρόγραφες μεταφράσεις της περιόδου του διαφωτισμού: επιβιώσεις, απουσίες, ανανεώσεις: μία πρώτη ανίχνευση των συλλογών της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (EL)
Traductions manuscrites des lumières: survivances, absences, innovations: une première approche du fonds de la Bibliothèque Nationale de Grèce (FR)

Χατζημάνου, Δήμητρα

[Δε διατίθεται περίληψη] (EL)
Dans cette étude préliminaire, l'auteur essaie de procéder à une évaluation critique du fonds manuscrit de la BNG. Après avoir dressé l'inventaire des traductions et avoir identifié les auteurs et les ouvrages originaux, elle tente une première typologie (thématique, générique) et s'oriente également vers quelques observations d'ordre quantitatif. La coexistence du manuscrit et de l'imprimé est constatée, en tant que composante significative de la culture grecque au XVIIIe siècle. Le rôle qu'a joué la traduction manuscrite dans l'éveil de curiosités nouvelles devient également clair. (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες και Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 12 (2001); 34-41 (EL)
Comparison; Vol 12 (2001); 34-41 (EN)

Copyright (c) 2016 Dimitra Hatzimanou (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.