Οι αναπαραστάσεις της μετάφρασης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι αναπαραστάσεις της μετάφρασης (EL)
Translation's Representations (EN)

Hermans, Theo

Ακολουθώντας τις καθιερωμένες μεταφορές που περιγράφουν τη μετάφρασημε ερμηνευτικούς όρους, ως τη μεταβίβαση και ανάκτηση ενός κατά ταάλλα απροσπέλαστου νοήματος, το άρθρο προτείνει να κοιτάξουμε πέρα απόαυτή τη συμβατική αυτοπαρουσίαση και να επικεντρωθούμε στην υβριδική,πλουραλιστική φύση των μεταφρασμένων κειμένων" προτείνει ακόμη να εστιάσουμετην προσοχή μας στους προκαθορισμένους αυτοαναφορικούς τρόπους μετους οποίους οι μεταφράσεις αναπαριστούν τα κείμενα-πηγές τους. Όμως, εφόσονη περιγραφή της μετάφρασης είναι επίσης μια μορφή μετάφρασης τηςμετάφρασης, πρέπει να συμφιλιωθούμε με την υβριδική φύση των δικών μαςπεριγραφών. Από αυτή την άποψη οι Μεταφραστικές Σπουδές θα μπορούσαννα διδαχθούν από το παράδειγμα της Εθνογραφίας, όπου η επίγνωση των προβλημάτωντης αναπαράστασης της ετερότητας έχει οδηγήσει σε αυτοστοχα-στικές και αυτοκριτικές πρακτικές. Εαν η μετάφραση καθεαυτή δεν είναι ποτέαθώα, το ίδιο ισχύει και για τις περί αυτήν θεωρήσεις μας. Το άρθρο βασίζεταιμερικώς στην εναρκτήρια ομιλία του συγγραφέα με τίτλο «Translation'sOther», η οποία δόθηκε το Μάρτιο του 1996. (EL)
No abstract available (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Languages and Literature (EN)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Αγγλική γλώσσα

2017-02-06


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 9 (1998); 14-30 (EL)
Comparison; Vol 9 (1998); 14-30 (EN)

Copyright (c) 2017 Theo Hermans (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.