Στοιχεία για μια Ποιητική τον Ελάχιστον: Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης και Georges Perec

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣτοιχεία για μια Ποιητική τον Ελάχιστον: Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης και Georges Perec (EL)
Éléments pour une poétique du minimal: Nikos-Gabriel Pentzikis et Georges Perec (FR)

Νιφτανίδου, Χαρούλα

[Δεν διατίθεται περίληψη / no abstract available] (EL)
Cet article se propose d'étudier l'oeuvre de Nikos-Gabriel Pentzikis et celle de Georges Perec ayant comme axe d'analyse comparative la notion et tendance textuelle de minimal. Celle-ci, conçue comme catégorie d'ordre à la fois structural et thématique, constitue le guide d'une approche, entre autres, de (a) leur poétique des objets, (b) leur thématique de la subjectivité, (c) la constitution (inter)textuelle de leur écriture. La notion de minimalité littéraire, aboutissement théorique de l'analyse, vise à insérer les deux auteurs dans un contexte esthétique homologue à celui de certains mouvements artistiques de la postmodernité (minimalisme, Nouveau Réalisme, Arte Brutta etc.), ainsi qu'à encadrer leur etude par la référence, entre autres, à l'herméneutique (Ricoeur). (FR)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (FR)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-01-31


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 8 (1997); 123-150 (EL)
Comparison; Vol 8 (1997); 123-150 (EN)

Copyright (c) 2017 Χαρούλα Νιφτανίδου (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.