Γ. Μ. Βιζυηνού «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον»: Δρόμοι των κειμένων και μεταφορές του θανάτου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΓ. Μ. Βιζυηνού «Το μόνον της ζωής του ταξείδιον»: Δρόμοι των κειμένων και μεταφορές του θανάτου (EL)
G.M. Vizyinos, «Le seul voyage de sa vie»: les chemins des textes et les métaphores de la mort. (EN)

Ιατρού, Μαρία

Δε διατίθεται περίληψη στα ελληνικά (EL)
Ce travail est divisé en deux parties: la première examine le rapport entre le récit de Vizyinos et le roman autobiographique Anton Reiser (1785-1790) de Karl Philipp Moritz (1756-1793), écrivain,pédagogue et psychologue allemand de l’époque tardive des Lumières. La deuxième partie explore le thème des métaphores de la mort et leur rôle du catalyseur par rapport à la progression de l’intrigue du récit et, plus largement, à la production de sens. La perception enfantine de la métaphore fait le lien entre les deux unités, car on la retrouve dans les deux textes: les deux héros sont mineurs et comprennent les métaphores littéralement.Dans la première partie de ce travail sont repérés les éléments thématiques communs entre le texte grec et le texte allemand. Ils reflètent l’intérêt croissant que le XIXème siècle porte à l’enfance.Puis, à travers l’expression «le grand-père se bat avec l’ange» (sens figuré pour quelqu’un qui est en train de mourir), nous examinerons le thème de la perception enfantine de la métaphore en relation avec la linguistique moderne et la psychologie du développement. Les métaphores de la mort et le rapport des enfants avec celle-ci sont également examinés dans ce même cadre. À partir de là, nous proposerons une lecture du «Voyage» en tant que récit de la transition linguistique de l’espace enfantin, de l’imagination et de l’impulsion à l’ordre symbolique et rationnel des adulteset, par extension, du fantasme anarchiste et socialement dysfonctionnel à la production littéraire socialement acceptée. Cette étude constituera le quatrième chapitre d’une monographie sur Vizyinos. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2013-02-01


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 23 (2013); 67-86 (EL)
Comparison; Vol 23 (2013); 67-86 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.