Η μεταφραστική γραφή ως ανάμνηση και το παράδειγμα των ομηρικών κειμένων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ μεταφραστική γραφή ως ανάμνηση και το παράδειγμα των ομηρικών κειμένων. (EL)
Écriture de traduction et mémoire: le cas des textes homériques. (EN)

Βἀρσος, Γιώργος

Ce travail porte sur l’intérêt que la notion de mémoire présente pour l’analyse comparative de l’ écriture traductrice, notamment dans le cas de la traduction des textes anciens. Sont discutées,dans un premier temps, certaines questions d’ordre théorique que pose Walter Benjamin aussi bien dans ses propres travaux que par l’intermédiaire d’une de ses références philosophiques les plus paradoxales, à savoir Henri Bergson. Nous tâchons ainsi de mettre en relief le rôle assumé par des procédés de mémoire dans la manière dont la traduction littéraire reconstruit l’idée même du passé et de sa survivance et entame des relations historiques qui dépassent les cadres des taxinomies et catégories afférentes données. Par ailleurs, l’approche proposée remet en question les polarités de la fidélité et de la liberté ou de la domestication et de la distanciation traductrices, en soulignant l’importance cruciale de l’incertitude et de l’instabilité sémantique et stylistique de l’écriture de la traduction. Dans sa deuxième partie, le travail discute la pertinence d’une telle approche pour l’étude du cas des traductions de la poésie homérique en différentes langues européennes modernes. On insiste, en particulier, sur le débat entre Matthew Arnold and Francis Newman pour ce qui est des traductions anglophones du XIXe siècle et sur celui de la traduction néohellénique de Kazantzakis - Kakridis. Cette dernière mettrait en évidence la spécificité du cas grec marqué par le double fait de la distance historique et de la parenté linguistique entre le passé de l’original et le présent de la traduction. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2012-02-01


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 22 (2012); 7-20 (EL)
Comparison; Vol 22 (2012); 7-20 (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.