Η πρώτη νεοελληνική μετάφραση του Βοκκάκιου ο Θησεύς και οι γάμοι Αιμιλίας (1340-1370) μια υπόθεση για τη χρονολόγηση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ πρώτη νεοελληνική μετάφραση του Βοκκάκιου ο Θησεύς και οι γάμοι Αιμιλίας (1340-1370) μια υπόθεση για τη χρονολόγηση (EL)
The first Greek translation of Boccaccio's Teseida: Hypothesis for a chronology (EN)

Cappellaro, Elena

Δε διατίθεται περίληψη. (EL)
The neohellenic translation of Boccaccio's Teseida has been object of studies by several philologists who appreciated its qualities: The comparison with the original shows that the translator, instead of following the Italian text, gave it a popular style which is more suitable to the Greek public. Α further interesting element could be the attempt to place the datation at the XVI century, in the period 1340-1371. Το this period belongs a text by Stefanos Sachlikis that seems a literal parody of a war episode ίη Teseida. Although there are no further elements that can confirm this theory, if it were true, Teseida translation would be the first example of sonnet, rhyme and octave in neohellenic poetry. The general characters of neohellenic Teseida, and also some war episodes, are found in Vincenzo Cornaro masterpiece Erotokritos. As Cornaro knew several different texts, it is possible that Teseida could be one of its side sources. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Γλώσσες & Λογοτεχνία (EL)
Languages and Literature (EN)

Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (EL)
Greek General and Comparative Literature Association (EN)

Σύγκριση

Ελληνική γλώσσα

2017-02-06


Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας (GCLA) (EL)

1105-1361
2241-1941
Σύγκριση; Vol 20 (2009); 83-118 (EL)
Comparison; Vol 20 (2009); 83-118 (EN)
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.