Μελέτη για την ικανοποίηση των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από τις σπουδές τους.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Μελέτη για την ικανοποίηση των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από τις σπουδές τους. (EL)

Νταλαούτης, Γεώργιος (EL)

Χυζ, Αλίνα (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Τα βαρόμετρα ικανοποίησης των φοιτητών θεωρούνται μεγάλης σημασίας για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα επειδή προάγουν την εσωτερική αναδιοργάνωση, ενδυναμώνουν την φήμη των ιδρυμάτων και εστιάζουν στην ικανοποίηση των προσδοκιών και των αναγκών των φοιτητών. Η μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών, δίνοντας βαρύτητα στα επιμέρους στοιχεία της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι φοιτητές, αποτελεί έναν αποτελεσματικό δείκτη αξιολόγησης της επίδοσης ενός ιδρύματος. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια μελέτη στην οποία γίνεται προσπάθεια μέτρησης της ικανοποίησης των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται η έννοια της ικανοποίησης, η σημασία της στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο χαρακτήρας της και ο τρόπος μέτρησης της . Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή, η οργάνωση, ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας του ΤΕΙ Ηπείρου. Επίσης παρουσιάζεται η δομή και η οργάνωση του Τμήματος Λογιστικής καθώς επίσης οι δραστηριότητες και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, οι πιθανές αιτίες αυτών και τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας. Στην εργασία χρησιμοποίησα ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, ενώ η επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας έγινε με τη χρήση γραφημάτων, πινάκων και των εργαλείων της περιγραφικής στατιστικής. (EL)

bachelorThesis

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Τμήμα Λογιστικής (EN)
Εκπαιδευτικά ιδρύματα (EN)
Επαγγελματικά δικαιώματα (EN)
Ικανοποίηση (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.