Μελέτη για την ικανοποίηση των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από τις σπουδές τους.

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Μελέτη για την ικανοποίηση των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου από τις σπουδές τους. (EL)

Νταλαούτης, Γεώργιος (EL)

Χυζ, Αλίνα (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Τα βαρόμετρα ικανοποίησης των φοιτητών θεωρούνται μεγάλης σημασίας για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα επειδή προάγουν την εσωτερική αναδιοργάνωση, ενδυναμώνουν την φήμη των ιδρυμάτων και εστιάζουν στην ικανοποίηση των προσδοκιών και των αναγκών των φοιτητών. Η μέτρηση της ικανοποίησης των φοιτητών, δίνοντας βαρύτητα στα επιμέρους στοιχεία της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι φοιτητές, αποτελεί έναν αποτελεσματικό δείκτη αξιολόγησης της επίδοσης ενός ιδρύματος. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια μελέτη στην οποία γίνεται προσπάθεια μέτρησης της ικανοποίησης των φοιτητών του Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο μελετάται η έννοια της ικανοποίησης, η σημασία της στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο χαρακτήρας της και ο τρόπος μέτρησης της . Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δομή, η οργάνωση, ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας του ΤΕΙ Ηπείρου. Επίσης παρουσιάζεται η δομή και η οργάνωση του Τμήματος Λογιστικής καθώς επίσης οι δραστηριότητες και τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας, οι πιθανές αιτίες αυτών και τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα τελικά συμπεράσματα της εργασίας. Στην εργασία χρησιμοποίησα ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, ενώ η επεξεργασία των στοιχείων της έρευνας έγινε με τη χρήση γραφημάτων, πινάκων και των εργαλείων της περιγραφικής στατιστικής. (EL)

bachelorThesis

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Τμήμα Λογιστικής (EN)
Εκπαιδευτικά ιδρύματα (EN)
Επαγγελματικά δικαιώματα (EN)
Ικανοποίηση (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2009


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)