Κλαδικό λογιστικό σχέδιο δήμων και κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού). Προεδρικό διάταγμα αριθ. 315 ΦΕΚ 302/30-12-1999

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Κλαδικό λογιστικό σχέδιο δήμων και κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού). Προεδρικό διάταγμα αριθ. 315 ΦΕΚ 302/30-12-1999 (EL)

Αυγουλής, Ιωάννης (EL)

Κυπριωτέλης, Ευστράτιος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

bachelorThesis

Λογαριασμοί τάξεως (EN)
Κλαδικό λογιστικό σχέδιο (EN)
Κοινότητες (EN)
Δήμοι (EN)
Οικονομικές καταστάσεις (EN)
Αναλυτική λογιστική (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2004


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)