δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Διαφήμιση μέσω Internet (EL)

Καμπύλη, Παναγιώτα (EL)
Μαγκλαρά, Ιωάννα (EL)

Τραχανάς, Κωνσταντίνος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

επικοινωνία και τεχνικές του Marketing όπως εξελίσσονται στο Internet. Η ύλη της διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται οι έννοιες της Διαφήμισης, του Internet, και του Marketing. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζονται η συνύπαρξη αυτών των τριών εννοιών (Διαφήμιση – Internet - Marketing) σε ένα χώρο, δηλαδή η διαδικτυακή Διαφήμιση και οι τεχνικές Marketing που χρησιμοποιούνται. Στην Τρίτη ενότητα παρουσιάζονται εφαρμογές και παραδείγματα διαφημίσεων που αναπτύχθηκαν στο Internet. Πιο συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 1 αναλύεται η έννοια της Διαφήμισης, ποια είναι τα είδη της και ποιες τακτικές και οι τεχνικές που ακολουθούν οι διαφημιστικές εταιρείες έτσι ώστε να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Στο Κεφάλαιο 2, αναλύονται οι έννοιες που σχετίζονται με την ανάπτυξη του Internet, την κατανόηση του τρόπου που λειτουργεί και πως το κοινό ξεχωρίζει το Internet ως μέσο επικοινωνίας. Στο Κεφάλαιο 3, παρουσιάζονται η έννοια του Marketing, οι μέθοδοι, τα νέα εργαλεία και οι τεχνικές Marketing και ποια η οικονομική του σημασία. Μια σειρά από νέες τάσεις στο χώρο της Διαφήμισης και του Marketing, η παρουσίαση των μορφών που λαμβάνει το διαφημιστικό μήνυμα και των μορφών προώθησης στο Internet, το άμεσο Marketing, η διαδικτυακή Διαφήμιση σε ελληνικό επίπεδο παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται η στάση του κοινού και πως αξιοποιεί το νέο μέσο, τον ρόλο του και τις ιδιαιτερότητες του, περιγράφονται οι δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα και οι τεχνικές της ανάπτυξης προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων στο Internet. Στο Κεφάλαιο 6 εξετάζονται τα προβλήματα στη μέτρηση της επισκεψιμότητας, της αποτελεσματικότητας και η τιμολόγηση της διαφήμισης. Το Κεφάλαιο 7 τονίζει το γεγονός ότι η επικοινωνία στο Internet έχει σημαντικές διαφορές από τα παραδοσιακά μέσα. Και τέλος στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται κάποιες Διαδικτυακές Διαφημίσεις. (EL)

bachelorThesis

Ηλεκτρονικό μάρκετινγκ (EN)
Διαφημίσεις (EN)
Μάρκετινγκ (EN)
Δημόσιες σχέσεις (EN)
Τιμολόγηση διαφήμισης (EN)
Internet (EN)
Πωλήσεις (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006-06


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.