Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου επενδύσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίου επενδύσεων (EL)

Καμπούρη, Κωνσταντίνα (EL)

Κυρίτσης, Κωνσταντίνος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η πτυχιακή αυτή αναλύει μεθόδους επιλογής μετοχών σε ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο. Πιο συγκεκριμένα υιοθετούμε το στόχο της μεγιστοποίησης της απόδοσης δια του ρίσκου. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο για τις μετοχές του δείκτη FTSE 20 του Χρηματιστηρίου Αθηνών χρησιμοποιώντας δεδομένα για το έτος 1999. Το χαρτοφυλάκιο που προκύπτει έχει καλύτερη απόδοση ως προς το ίδιο κριτήριο του δείκτη FTSE. Στα πλαίσια της θεωρίας του Markowitz το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι αποτελεσματικό και βρίσκεται στο efficient frontier (αποδοτικό σύνορο). (EL)

bachelorThesis

Δείκτης FTSE/ASE-20 (EN)
Μοντέλο βέλτιστου χαρτοφυλακίου (EN)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (EN)
Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων (EN)
Κεφαλαιαγορά (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.