Εφαρμογές της πληροφορικής στα χρηματιστήρια

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Εφαρμογές της πληροφορικής στα χρηματιστήρια (EL)

Πασχαλίδης, Ιωάννης (EL)

Θάνου, Ελένη (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στις εφαρμογές τις πληροφορικής στα Χρηματιστήρια. Αρχικά επιχειρούμε να προσδιορίσουμε τις έννοιες «πληροφορική», «πληροφοριακά συστήματα» και «Χρηματιστήριο», στη συνέχεια αναφερόμαστε στις εφαρμογές της πληροφορικής στο Χρηματιστήριο, δίνοντας έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), και στην ανάγκη που ώθησε στη χρήση των συστημάτων αυτών. Ασχολούμαστε κυρίως με τα συστήματα «Ερμής» και «Όασης». Τέλος προσπαθούμε να κάνουμε μία αποτίμηση της χρήσης των συστημάτων αυτών και να δούμε τις μελλοντικές τάσεις στα πληροφοριακά συστήματα. (EL)

bachelorThesis

Πληροφοριακά συστήματα (EN)
Συστήματα ηλεκτρονικών συναλλαγών (EN)
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (EN)
Εφαρμογές πληροφορικής (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2007


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)