Διοικητική και οργανωτική δομή και οικονομική ανάλυση ενός οργανισμού με εταιρική μορφή. Η περίπτωση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ)

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Διοικητική και οργανωτική δομή και οικονομική ανάλυση ενός οργανισμού με εταιρική μορφή. Η περίπτωση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) (EL)

Ντέτσικα, Σοφία (EL)
Πήλιου, Ευαγγελία (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Διακομιχάλης, Μιχαήλ (EL)
N/A (EN)

Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση της χρηματοοικονομικής πορείας του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς με τη χρήση αριθμοδεικτών. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η πορεία της εταιρείας, η στρατηγική και το όραμα που τη διαπνέει, ο ανταγωνισμός, αλλά και οι προοπτικές του, και η εταιρική κοινωνική ευθύνη του Οργανισμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της οργανωτικής δομής του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η διοικητική διάρθρωση, οι φορείς διοίκησης καθώς και τα όργανα διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των δραστηριοτήτων του λιμανιού, όπως η εξυπηρέτηση πελατών – πλοίων , η μεταφόρτωση των εμπορευμάτων και η παραχώρηση χώρου σε τρίτους. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική πορεία της εταιρείας βάση των ισολογισμών που εμπεριέχονται στα ετήσια δελτία της. Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο έγινε ποιοτική μελέτη της εταιρείας με συνεντεύξεις σε στελέχη της και επίσης εξάγονται συμπεράσματα για την χρηματοοικονομική πορεία της εταιρείας βάση της χρηματοοικονομικής ανάλυσης. (EL)

bachelorThesis

Λογιστική (EN)
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (EN)
Αριθμοδείκτες (EN)
Χρηματοοικονομική ανάλυση (EN)
Οικονομικές καταστάσεις (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2009


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)