Νέες μορφές εταιρειών και σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Νέες μορφές εταιρειών και σύγχρονες μορφές επιχειρηματικότητας (EL)

Βασιλείου, Σταυρούλα (EL)
Πανταζή, Μαρία (EL)

Σύρρος, Νεκτάριος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα εργασία αφορά στην επιθυμία μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους διεθνώς. Για το λόγο αυτό, έχουν δημιουργηθεί νέες εταιρείες και νέες μορφές επιχειρηματικότητας και σκοπός της εργασίας είναι να δούμε όσο πιο σφαιρικά την λειτουργία αυτών. Αρχικά, γίνεται αναφορά στη δημιουργία του θεσμού των «Υπεράκτιων (offshore) Εταιρειών», δηλαδή χρησιμοποιήθηκαν μικρές κατά το πλείστον χώρες στις οποίες λειτουργεί ιδιαίτερα χαμηλή φορολογία για τις ξένες εταιρείες, παρέχοντας ταυτόχρονα πλήρη εχεμύθεια και ανωνυμία. Ακόμη, γίνεται μία προσπάθεια να δούμε όσες περισσότερες πληροφορίες για τον κόσμο των Offshore Εταιρειών, παραθέτοντας συνοπτικούς πίνακες με σημαντικά στοιχεία αυτών όπως είναι η τοποθεσία, το θεσμικό πλαίσιο, η γλώσσα κ.τ.λ. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω ο θεσμός των Offshore Εταιρειών έχει σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την χαμηλή φορολογία, επομένως δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε μία ενότητα που να αναφέρονται στοιχεία για την φορολογία αυτών. Επίσης, αναφέρονται πληροφορίες για τις συμβάσεις διπλής φορολογίας εισοδήματος που έχει υπογράψει η Ελλάδα με άλλες χώρες, καθώς και για το ξέπλυμα χρήματος. Ωστόσο, γίνεται μία έρευνα πάνω στις Offshore Εταιρείες που αφορά στους τρόπους φοροδιαφυγής των πλουσίων. Παρατηρούμε μερικά από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας για τους ιδιοκτήτες των εταιρειών, όπως είναι: η πλήρη ανωνυμία των μετοχών, η δυνατότητα σύστασης εταιρείας με έναν μόνο μέτοχο, καθώς και ο τόπος διοίκησης της εταιρείας ο οποίος μπορεί να είναι οπουδήποτε. Στην συνέχεια, αναφερόμαστε σε μία άλλη νέα μορφή εταιρειών, τις «Ευρωπαϊκές Εταιρείες» που μετά από μια μακρά πορεία που άρχισε πριν από 30 σχεδόν χρόνια, σύντομα θα γίνει πραγματικότητα. Δίνονται στοιχεία που αφορούν την έννοια και την ιστορία των Ευρωπαϊκών Εταιρειών. Στην συνέχεια, γίνεται αναφορά στο καταστατικό των SE καθώς και στον ρόλο των εργαζομένων. Επίσης, γίνεται και εδώ μία έρευνα που αναφέρεται πάνω στο υπάρχον επίπεδο ενημέρωσης για τις Ευρωπαϊκές Εταιρείες. Η έρευνα που διεξήχθη από την ΟΒΕΣ (Ομοσπονδία Βιομηχανικών Εργατοϋπαλληλικών Σωματείων) μέσω κάποιων ερωτηματολογίων έδειξε ότι υπάρχουν πολλά άτομα απληροφόρητα όσον αφορά τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εταιρείας και ότι ο ρόλος των εργαζομένων σε αυτή διαφέρει σημαντικά από το υπάρχον καθεστώς στην Ελλάδα. Το τελευταίο κομμάτι της εργασίας μας, αφορά στη μελέτη του βαθμού διείσδυσης στην νέα οικονομία, μιας σύγχρονης μορφής επιχειρηματικότητας, του «Ηλεκτρονικού Εμπορίου». Για τον λόγο αυτό, αρχίζουμε την μελέτη μας με την αποσαφήνιση διαφόρων εννοιών και κατηγοριών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στην συνέχεια αναλύουμε την λειτουργία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος παρουσιάζοντας τις γενιές αυτού και περιγράφοντας μια διαδικασία ηλεκτρονικής αγοράς. Ταυτόχρονα λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογίες και τα τεχνολογικά πρότυπα για την ασφαλή χρησιμοποίηση του ηλεκτρονικού εμπορίου διαπιστώνουμε ότι πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, έχει εξελιχθεί και αναπτυχθεί τόσο ώστε να ανεβαίνει διαρκώς στην προτίμηση των καταναλωτών. Ακόμη, ο ΟΟΣΑ σε συνεργασία με άλλα κράτη συνέβαλαν στην λύση κάποιων τεχνικών δυσκολιών όσον αφορά στην φορολόγηση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Επίσης, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της νέας μορφής επιχειρηματικότητας, διαπιστώνοντας ότι τα πλεονεκτήματα υπερτερούν όσον αφορά οργανισμούς και επιχειρήσεις, τον καταναλωτή αλλά και γενικά την κοινωνία. Επιπλέον, εξετάζουμε την πορεία, την εξέλιξη και τα οφέλη του ηλεκτρονικού εμπορίου στην παγκόσμια αγορά. Τέλος, αναφέρουμε τα στοιχεία μιας ολοκληρωμένης έρευνας που αφορά στην διείσδυση ηλεκτρονικού εμπορίου στην ζωή μας όπως ανακοινώθηκε από την Γενική Γραμματεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας. Εδώ παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια την σταδιακή αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών αν και το ποσοστό των καταναλωτών που δεν έχει κάνει αγορές μέσω internet παραμένει ακόμα υψηλό αφού οι καταναλωτές προτιμούν να αγοράζουν οι ίδιοι προϊόντα ή υπηρεσίες λόγω συνήθειας και ένδειξης εμπιστοσύνης σε συγκεκριμένα καταστήματα. (EL)

bachelorThesis

Ηλεκτρονικό εμπόριο (EN)
Χρηματοοικονομική διαχείριση (EN)
Offshore εταιρείες (EN)
Ευρωπαϊκές εταιρείες (EN)
Επιχειρηματικότητα (EN)
Διοίκηση επιχειρήσεων (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.