Συμβολή των νέων τεχνολογιών στην κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού μιας σύγχρονης επιχείρησης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Συμβολή των νέων τεχνολογιών στην κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού μιας σύγχρονης επιχείρησης (EL)

Κατρή, Αφροδίτη (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Καραθάνου, Γεωργία (EL)
N/A (EN)

Οι γρήγορες και πολλές φορές απρόσμενες αλλαγές σκοπών κι εναλλαγές μεθόδων ή τρόπων προσεγγίσεων, που συναντώνται στους τομείς της τεχνολογίας και της οικονομίας, ανάλογα με τις επικρατούσες κάθε φορά επιστημονικές θεωρίες, έχουν δημιουργήσει στον κοινωνικό και επαγγελματικό χώρο συνθήκες και απαιτήσεις διαφορετικές από αυτές που είχαν παρουσιασθεί μέχρι σήμερα. Η νέα κατάσταση απαιτεί ταχεία προσαρμογή στις μεταβολές αυτές και υπογραμμίζει την ανάγκη του εμπλουτισμού των γνώσεων του ανθρώπου. Πολλές έρευνες και εμπειρικές αναλύσεις που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια επιβεβαιώνουν την επιστημονική θεωρία, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη, στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας και της απασχολησιμότητας, αλλά και στην προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου, αφού αυτή (η εκπαίδευση) θεωρείται ότι αποτελεί αντίκτυπο της κοινωνίας κι αφουγκράζεται πιστά τον παλμό της. Στην εργασία μας αυτή προσπαθούμε να αναδείξουμε τη συμβολή που έχουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση του προσωπικού μιας επιχείρησης. Για το λόγο αυτό στο πρώτο κεφάλαιο ασχολούμαστε με την επιχείρηση γενικά και δίνουμε την έννοια, τις μορφές και τις λειτουργίες της. Αναφερόμαστε στο περιβάλλον αλλά και στους τρόπους εκείνους με τους οποίους λειτουργεί μια επιχείρηση, τους στόχους και τις επιδιώξεις που υλοποιεί, τις ιδέες κι αρχές με τις οποίες εμφορείται. Αφού μελετήσαμε για την επιχείρηση, στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στις νέες τεχνολογίες και τις τεχνικές προδιαγραφές επάνω στις οποίες στηρίζεται. Αρχικώς παραθέτουμε μια σύντομη αναδρομή για την εξέλιξή τους και παρουσιάζουμε την τεχνολογία ως σύστημα δραστηριοτήτων του ανθρώπου μέσα στο εργασιακό του περιβάλλον, στο οποίο δραστηριοποιείται παραγωγικά. Στη συνέχεια, μελετάμε τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα από την είσοδο των Τ.Π.Ε. στη σύγχρονη επιχείρηση. Σκεφτήκαμε ότι η ανάπτυξη κι η ταχύτητα μιας ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας συνδυάζεται και με την οικονομική άνθιση. Για το λόγο αυτό στο τρίτο κεφάλαιο βλέπουμε ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στην οικονομική ανάπτυξη και αναλύουμε τον ανθρώπινο κεφάλαιο ως θεμέλιο της οικονομικής μεγέθυνσης. Στη συνέχεια εξετάζουμε ποια είναι η σχέση της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης γενικότερα, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης παρέμβασης. Έτσι, αφού παρατηρούμε την αλληλένδετη σχέση τους, αναλύουμε την αναγκαιότητα που έχει η δια βίου κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού και αναφερόμαστε στη γνώση και στην κατάρτιση των εργαζομένων μιας επιχείρησης, που τους μεταμορφώνει σε παραγωγικά κι αποτελεσματικά στοιχεία. Αυτή η κατάρτιση δεν μπορεί να γίνει παρά με την επιμόρφωση, στην οποία αναφερόμαστε στο όργανο εκτέλεσης, παραθέτοντας τους αρμόδιους φορείς της. Η επιμόρφωση όμως αυτή αναφέρεται σε εκπαίδευση ενηλίκων. Θεωρήσαμε λοιπόν καλό σε αυτό το τέταρτο κεφάλαιο, να κάνουμε αναφορά στα γενικά χαρακτηριστικά των ενηλίκων εκπαιδευομένων και στον τρόπο που αυτοί μαθαίνουν. Στη συνέχεια παραθέτουμε την έννοια και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων και δίνουμε το σκοπό, τις βασικές αρχές που τη διέπουν και τις μεθόδους διδασκαλίας των ενηλίκων. Κλείνοντας, θεωρήσαμε ότι η εργασία μας θα ήταν ελλιπής εάν δεν παραθέσουμε μερικές έρευνες που έγιναν με σκοπό να δείξουν εάν οι επιχειρήσεις εκπαιδεύουν το προσωπικό τους και εάν ναι με ποιο τρόπο γίνεται αυτό και βέβαια μέσα από τις έρευνες αναδεικνύονται και οι ανάγκες επιμόρφωσης των εργαζομένων. Παραθέτουμε λοιπόν τρεις έρευνες που έκαναν αντίστοιχα ο Ι.Κ.Π.Α, ο Σ.Ε.Β. και η αναπτυξιακή σύμπραξη Ευτροφία. Εν κατακλείδι, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω θερμά την καθηγήτριά μου κ. Καραθάνου Γεωργία που μου στάθηκε πολύτιμος βοηθός στην προσπάθειά μου αυτή. Η συμβουλές της και η καθοδήγησή της ήταν αποφασιστικής σημασίας, που με οδήγησαν και πάνω στις οποίες αποκλειστικά θεμελίωσα την όλη ανάλυση και διάταξη στην περάτωση της πτυχιακής μου εργασίας. Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες από καρδιάς. (EL)

bachelorThesis

Εκπαίδευση προσωπικού (EN)
Κατάρτιση των εργαζομένων (EN)
Διοίκηση προσωπικού (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.