Η σύγχρονη χρηματοπιστωτική κρίση. Αίτια εμφάνισης, πραγματική οικονομία, τρόποι αντιμετώπισης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η σύγχρονη χρηματοπιστωτική κρίση. Αίτια εμφάνισης, πραγματική οικονομία, τρόποι αντιμετώπισης (EL)

Φώτου, Αγγελική (EL)

Χατζηπαντελίδου, Μαρία (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Ο σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να μελετήσουμε τη σύγχρονη χρηματοπιστωτική κρίση που συνταράζει ακόμα την παγκόσμια οικονομία. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να μελετήσουμε τα αίτια που την προκάλεσαν και με ποιους τρόπους μπορούμε να βγούμε από αυτήν. Ξεκινώντας λοιπόν την έρευνά μας, στο πρώτο κεφάλαιο αναφερόμαστε γενικά για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και ποιος ο ρόλος της τράπεζας. Στο τέλος αναφέρουμε την έννοια της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ποιοι τραπεζικοί κίνδυνοι υπάρχουν. Για να μπορέσουμε όμως να μελετήσουμε καλά την παρούσα κρίση, θεωρήσαμε ότι σε αυτό το σημείο της εργασίας μας, θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και τις σημαντικότερες κρίσεις του παρελθόντος. Για το λόγο αυτό στο δεύτερο κεφάλαιο παραθέτουμε μια ανασκόπηση των κρίσεων και των μεθόδων αντιμετώπισής τους και κάνουμε συγκεκριμένη αναφορά στην οικονομική κρίση του 1929, τι ακριβώς την προκάλεσε, τα αίτιά της, τις επιπτώσεις της και την παρέμβαση του κράτους για την αντιμετώπισή της. Στο τρίτο κεφάλαιο παραθέτουμε όλα αυτά τα στοιχεία που μας δείχνουν τα χαρακτηριστικά της οικονομικής κρίσης του 2009, τα αίτια και τις επιπτώσεις της. Συγκεκριμένα για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της σημερινής κρίσης, παραθέτουμε εκείνα τα στοιχεία που την διαφοροποιούν από τις προηγούμενες κρίσεις και τι επιπτώσεις έχει αυτή τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στην Ελληνική. Επειδή η εργασία μας θα ήταν ελλιπής εάν δεν παραθέταμε τρόπους αντιμετώπισης της κρίσης, έτσι τελειώνοντας αυτό το κεφάλαιο εξετάζουμε την υφιστάμενη τραπεζική κατάσταση στον ελλαδικό χώρο μετά την κρίση και τα μέτρα που παίρνονται ώστε να αντιμετωπιστεί η παρούσα κατάσταση. Επειδή μια οικονομική κρίση συνδέεται άμεσα με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, για το λόγο αυτό στο τέταρτο κεφάλαιο παραθέτουμε την εποπτεία του τραπεζικού συστήματος. Εδώ αναφερόμαστε στην Βασιλεία Ι και ΙΙ, τις συγκρίνουμε μεταξύ τους και παραθέτουμε το ρόλο που διαδραματίζουν οι νέες κανόνες της Βασιλείας ΙΙ. Τέλος παραθέτουμε και τη σημασία που έχει η Βασιλεία ΙΙ με τη συμβολή της στο ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης. Τελειώνοντας την εργασία μας αυτή παραθέτουμε στο τελευταίο κεφάλαιο ποιο είναι το μέλλον της οικονομίας. Συγκεκριμένα μελετάμε ποια είναι η μελλοντική ανάπτυξή της αλλά και την προσπάθεια κατασκευής ενός νέου παγκόσμιου εποπτικού πλαισίου του χρηματοοικονομικού συστήματος υπό την αιγίδα των G-20. (EL)

bachelorThesis

Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης (EN)
Χρηματοοικονομική διαχείριση (EN)
Οικονομική κρίση (EN)
Χρηματοπιστωτικό σύστημα (EN)
Κρίσεις (EN)
Τραπεζικό σύστημα (EN)
Αίτια της κρίσης (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.