Εξαγορές και συγχωνεύσεις ελληνικών τραπεζών. Μελέτη της περίπτωσης της ALPHA BANK

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Εξαγορές και συγχωνεύσεις ελληνικών τραπεζών. Μελέτη της περίπτωσης της ALPHA BANK (EL)

Μουγγόλια, Λαμπρινή (EL)
Ξενόφου, Δήμητρα (EL)

Χυζ, Αλίνα (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα εργασία επιχειρεί να παρουσιάσει τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και των εξαγορών αναδεικνύοντας τη σημασία των επιχειρηματικών αυτών επιλογών για τους οργανισμούς που εμπλέκονται στις σχετικές διαδικασίες. Επιχειρεί να δώσει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση των συγχωνεύσεων και εξαγορών εξετάζοντας θέματα αποδοτικότητας, επιχειρησιακής στρατηγικής, τακτικών αγοραστριών εταιριών και υποψηφίων προς εξαγορά επιχειρήσεων, εταιρικής διακυβέρνησης, αποτίμησης επιχειρήσεων, καθώς και θέματα λογιστικής και νομικής φύσεως που σχετίζονται με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές. Κύριος σκοπός αποτελεί η πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος των συγχωνεύσεων και των εξαγορών για τις επιχειρήσεις γενικότερα και για τον τραπεζικό κλάδο ειδικότερα. Στα πλαίσια αυτής της πολύπλευρης προσέγγισης, αναπτύσσονται θέματα όπως: το θεωρητικό επίπεδο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, οι πρόσφατες τάσεις και η πορεία των εξαγορών και συγχωνεύσεων σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης γίνεται η προσπάθεια ανάλυσης θεμάτων όπως οι καθοριστικοί παράγοντες επιλογής μιας τράπεζας-στόχου και το νομοθετικό πλαίσιο. Στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης παρουσίασης των παραπάνω θεματικών ενοτήτων πραγματοποιείται και μια εμπειρική μελέτη των συγχωνεύσεων και εξαγορών του ομίλου της Alpha Bank. (EL)

bachelorThesis

Τραπεζική αγορά (EN)
Alpha Bank (EN)
Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα (EN)
Συγχωνεύσεις και εξαγορές (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2011


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)