Το εταιρικό κεφάλαιο στις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες. Νομική και λογιστική προσέγγιση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Το εταιρικό κεφάλαιο στις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες. Νομική και λογιστική προσέγγιση (EL)

Ραβάνογλου, Νικόλαος (EL)
Μαρκάτης, Άγγελος (EL)

Γεωργόπουλος, Ιωάννης (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η σύγχρονος ανταγωνισμός που κυριαρχεί στο εμπόριο αλλά και η ανάπτυξη της τεχνολογίας που συμβάλλει σε αυτόν οδηγεί στην ανάγκη της συγκεντρώσεως της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ενιαίους φορείς. Η δημιουργία εταιρειών με σκοπό την επίτευξη κέρδους δεν είναι μόνο αποτέλεσμα οικονομικής σκοπιμότητας αλλά μπορεί να κρύβει και την αδυναμία του κάθε επιχειρηματία να δουλεύει μόνος του σε μια ατομική επιχείρηση. Έτσι, λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης ένας επιχειρηματίας μπορεί να επιδιώξει να συνεργαστεί και να δημιουργήσει μία εταιρεία με κάποιον άλλο ή με άλλους για να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό. Επιπλέον, λόγω της παγκοσμιοποίησης, πρέπει να αντιμετωπίσει και ομίλους ή άλλες οργανωμένες εταιρείες. Έτσι οι λόγοι που μπορεί να υπαγορεύσουν τη σύσταση μιας εταιρείας είναι πολλοί και ποικίλουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριμένο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον. Στόχος αυτής της πτυχιακής είναι να μελετήσουμε τις προσωπικές και κεφαλαιουχικές εταιρείες από νομική και λογιστική άποψη επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στο εταιρικό κεφάλαιο της κάθε μιας. Ξεκινώντας λοιπόν την πτυχιακή μας αυτή, στο πρώτο κεφάλαιο αφού αναφερόμαστε στα είδη των εταιρειών, τις διακρίνουμε και παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά των εμπορικών εταιρειών, μελετώντας ταυτόχρονα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Στο δεύτερο κεφάλαιο μελετάμε το εταιρικό κεφάλαιο και την αρχή της σταθερότητας που πρέπει να διακρίνει τις εμπορικές εταιρείες. Κλείνοντας αναφερόμαστε στο πρόβλημα του εκτοκισμού των ιδίων κεφαλαίων. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσουμε την ομόρρυθμη εταιρεία από νομική και λογιστική άποψη. Συγκεκριμένα αφού δίνουμε τα χαρακτηριστικά της και πως συστήνεται αναφερόμαστε στις μεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου της παραθέτοντας παραδείγματα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναπτύσσουμε την ετερόρρυθμη εταιρεία. Αναλύουμε τα βασικά της χαρακτηριστικά τη νομική της υπόσταση και τις μεταβολές του εταιρικού κεφαλαίου της καθώς επίσης και τις λογιστικές εγγραφές κατά τη σύστασή της. Στο πέμπτο κεφάλαιο καταπιανόμαστε με την αφανής ή συμμετοχική εταιρεία και με την αστική εταιρεία. Παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα και αναφερόμαστε στο εταιρικό τους κεφάλαιο. Στο έκτο κεφάλαιο μελετάμε την ανώνυμη εταιρεία. Και εδώ δίνουμε τα χαρακτηριστικά της και το νομικό πλαίσιο που την διέπει και αναφερόμαστε με παραδείγματα στην λογιστική αντιμετώπιση σύστασή της. Επίσης με παραδείγματα αναφερόμαστε στο μετοχικό της κεφάλαιο. Τέλος αναλύουμε την αύξηση και την μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, παραθέτοντας παραδείγματα για καλύτερη κατανόηση όλων αυτών. Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο,ασχολούμαστε με την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Και σε αυτό το κεφάλαιο, όπως και στα προηγούμενα, δίνουμε τα χαρακτηριστικά της και τη νομική προσωπικότητά της και με παραδείγματα αναφερόμαστε στην αύξηση και μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου. Επίσης, τελειώνοντας παραθέτουμε παραδείγματα που αφορούν την συμπληρωματική εισφορά των εταίρων. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο κάνουμε μια μικρή αναφορά στην μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης και στον ετερόρρυθμη κατά μετοχές εταιρεία. (EL)

bachelorThesis

Εταιρικό κεφάλαιο (EN)
Κώδικας βιβλίων (EN)
Ετερόρρυθμες εταιρείες (EN)
Κεφαλαιουχικές εταιρείες (EN)
Ομόρρυθμες εταιρείες (EN)
Σύσταση εταιρείας (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.