Ανάλυση περιβάλλοντος και διαμόρφωση στρατηγικής της Εταιρείας Ταχυμεταφορών ΕΛ.ΤΑ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση περιβάλλοντος και διαμόρφωση στρατηγικής της Εταιρείας Ταχυμεταφορών ΕΛ.ΤΑ. (EL)

Αρίδας, Αναστάσιος (EL)

Μπιτχαβά, Αμαλία (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο να προσφέρει ολοκληρωμένη και σε βάθος ενημέρωση στα θέματα που αφορούν στον κλάδο των ταχυμεταφορών καθώς και πιο ειδικά, στην εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναφέρουμε ότι εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, ο κλάδος των ταχυμεταφορών στην Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται, έστω και αν οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι μειωμένοι σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται, στον στρατηγικό προγραμματισμό των επιχειρήσεων, που αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των στελεχών στην προσπάθειά τους να οργανώσουν τις επιχειρήσεις τους, με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ικανές να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος και να είναι κερδοφόρες. Για αυτό το λόγο, έχουν αναπτυχθεί διάφοροι τρόποι ανάλυσης, με στόχο τη σωστή εκτίμηση της τρέχουσας κατάστασης και τη δημιουργία μιας σωστής μελλοντικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων και γενικότερα την ανάπτυξη της επιχείρησης. Εδώ, σκοπός μας είναι να αναλύσουμε σε βάθος την εταιρεία Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. και πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν αναλύσεις όπως, των αριθμοδεικτών της εταιρείας, του εσωτερικού περιβάλλοντος, όπου περιλαμβάνει οτιδήποτε υπάρχει και γίνεται μέσα στην επιχείρηση και του εξωτερικού περιβάλλοντος, όπου θα ακολουθήσουν πιο ειδικές αναλύσεις, όπως η ανάλυση του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων του Michael Porter καθώς και η ανάλυση P.E.S.T. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε τη S.W.O.T. ανάλυση προσπαθώντας να εντοπίσουμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία της εταιρείας Ταχυμεταφορές ΕΛ.ΤΑ. καθώς και τις ευκαιρίες και τις απειλές που τις παρουσιάζονται. Μετά την ολοκλήρωση της S.W.O.T. ανάλυσης θα ακολουθήσουν προτάσεις στρατηγικών κινήσεων με στόχο να περιοριστούν τα αδύνατα σημεία και να τονιστούν τα δυνατά. (EL)

bachelorThesis

Εταιρεία Ταχυμεταφορών ΕΛ.ΤΑ. (EN)
Ταχυμεταφορές (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.