Η χρηματοικονομική κρίση και το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η χρηματοικονομική κρίση και το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα (EL)

Αντωνίου, Χριστίνα (EL)
Λιατόπουλος, Σταύρος (EL)

Θάνου, Σοφία (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η μεγάλη σημερινή κρίση δεν είναι απλώς μια βαθιά χρηματοπιστωτική κρίση αλλά η απαρχή μιας νέα εποχής που σηματοδοτεί το τέλος της «ελευθερίας» των αγορών, μοντέλο που κυριάρχησε την προηγούμενη 20ετία. Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και πως αυτή επηρέασε τον τραπεζικό κλάδο, συγκεκριμένα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Αναλύεται το φαινόμενο της χρηματοοικονομικής κρίσης, οι αιτίες, οι συνέπειές της αλλά και οι τρόποι αντιμετώπισής της. Στο πρώτο κεφάλαιο παρατίθενται θεωρητικά στοιχεία σχετικά με την έννοια της κρίσης. Γίνεται λόγος για τον οικονομικό κύκλο, τον τύπο δηλαδή των διακυμάνσεων που εντοπίζουμε στην συνολική οικονομική δραστηριότητα ενός έθνους. Γίνεται αναφορά τόσο σε διεθνές επίπεδο όσο και μέσα στα σύνορα της χώρας μας. Παρουσιάζεται το ντόμινο των γεγονότων και της συνεχιζόμενης πολλαπλής κρίσης με χρονολογική σειρά, τα αίτιά της και πως αυτή επηρέασε και την δική μας χώρα. Αναλύεται όμως και η τρέχουσα οικονομική κρίση που βιώνει η Ελλάδα λόγο των μακροχρόνιων διαθρωτικών αδυναμιών της και τα μέτρα που ελήφθησαν από την Ευρωζώνη προκειμένου η ίδια να προστατευτεί. Το δεύτερο κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στον τραπεζικό κλάδο και συγκεκριμένα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, τους κινδύνους που αντιμετωπίζει αλλά και την δομή του, σύμφωνα με την ελληνική ένωση τραπεζών. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται λόγος για την χρηματοοικονομική κρίση που βιώνει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα και πως οι απώλειες στον τραπεζικό τομέα από την χρηματοοικονομική κρίση, οδήγησαν σε μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Περιγράφονται τα αίτια της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος, τι επιφυλάσσει το μέλλον για την πορεία των τραπεζών και ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης των δυσκολιών που προκύπτουν λόγω της ύφεσης. Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο μελετάται η περίπτωση της εμπορικής τράπεζας Eurobank EFG και ο τρόπος που η ίδια εξελίχθηκε μέσα στην περίοδο της κρίσης. Γίνεται αναφορά στα οικονομικά στοιχεία των δύο τελευταίων ετών (2010- 2011), στον τρόπο που η ίδια αντέδρασε στα τεστ προσομοίωσης αλλά και ποια είναι η άποψη της σχετικά με την χρηματοοικονομική κρίση και την πορεία της οικονομίας. (EL)

bachelorThesis

Eurobank EFG (EN)
Οικονομική κρίση (EN)
Χρηματοοικονομική διαχείριση (EN)
Τραπεζικό σύστημα (EN)
Αίτια της κρίσης (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.