Η σημασία και η διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στο σύγχρονο περιβάλλον

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Η σημασία και η διαμόρφωση των εργασιακών σχέσεων στο σύγχρονο περιβάλλον (EL)

Σιώκη, Ευσταθία (EL)

Μπιτχαβά, Αμαλία (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σκοπό να μελετήσει και να αναλύσει τη διαμόρφωση και τη σημασία των εργασιακών σχέσεων στο σύγχρονο περιβάλλον. Πρόκειται για ένα διαχρονικό θέμα καθώς και το κομμάτι των εργασιακών σχέσεων σε οποιονδήποτε χώρο εργασίας αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους σημαντικούς παράγοντες για την αποτελεσματική λειτουργία των ανθρωπίνων σχέσεων μέσα στο σύγχρονο περιβάλλον. Ο όρος εργασιακές σχέσεις υπονοεί κατά πρώτο λόγο, κάθε επίσημη και ανεπίσημη σχέση εργασίας ανάμεσα σε μισθωτούς και εργοδότες. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρουμε τον ορισμό και τις θεωρίες που βασίζονται στις εργασιακές σχέσεις (Taylor και Gregory). Στο δεύτερο κεφάλαιο, δίνουμε έμφαση στο πώς διαμορφώνονται οι εργασιακές σχέσεις, δηλαδή τα πρόσωπα που συμμετέχουν μεταξύ τους αλλά και οι υποχρεώσεις τους. Στο τρίτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη σημασία των εργασιακών σχέσεων, δηλαδή το εργασιακό περιβάλλον πώς επηρεάζει την ψυχολογία του εργαζομένου και τι οφέλη έχει ο εργοδότης από τη δημιουργία ενός καλού εργασιακού περιβάλλοντος. Στο τέταρτο κεφάλαιο, επισημαίνουμε τον πιο καθοριστικό παράγοντα για τις εργασιακές σχέσεις, οι οποίες είναι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και πώς αυτές διακρίνονται. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι μορφές των συγκρούσεων καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο χώρο εργασίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο, θα κάνουμε μια σύντομη περιγραφή για την εικόνα των εργασιακών σχέσεων που επικρατούσε στην Ελλάδα τα προηγούμενα χρόνια, καθώς και την εξέλιξη του συστήματος των εργασιακών σχέσεων. Στο έκτο κεφάλαιο, συνδέουμε την υπάρχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας με τις εργασιακές σχέσεις και πως επηρεάζονται από αυτή. Επίσης, αναλύουμε τις αλλαγές που γίνονται στις εργασιακές σχέσεις, καθώς και τις συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις σύμφωνα με την οικονομική κρίση που διανύουμε. Στο έβδομο κεφάλαιο, τονίζουμε τις τάσεις που επικρατούν στις εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, όπου δημιουργείται η ανάγκη για ευελιξία και ασφάλεια των εργασιακών σχέσεων. Έπειτα, γνωστοποιούμε το μέλλον των εργασιακών σχέσεων. Στο όγδοο κεφάλαιο, προτείνουμε μεθόδους επίλυσης για τη βελτίωση σε θέματα εργασιακών σχέσεων που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Τέλος, στο ένατο κεφάλαιο πραγματοποιήσαμε μια έρευνα βασιζόμενη στη διερεύνηση και τη σημασία των εργασιακών σχέσεων, από την οποία προέκυψαν τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου το οποίο απευθύνθηκε σε εβδομήντα πέντε (75) εργαζόμενους που απασχολούνται σε τριάντα δύο (32) επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων, όπως χρηματοοικονομικός, τροφίμων, παροχής υπηρεσιών, ένδυσης, ιατρικό και τέλος, χονδρικό και λιανικό εμπόριο, που εδρεύουν στο νομό Άρτης. (EL)

bachelorThesis

Διαπροσωπικές σχέσεις (EN)
Κίνητρα στην εργασία (EN)
Εργασιακή ψυχολογία (EN)
Συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων (EN)
Ανθρώπινες σχέσεις (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2012


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)