Οικονομοτεχνική μελέτη ξενοδοχειακού συγκροτήματος

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Οικονομοτεχνική μελέτη ξενοδοχειακού συγκροτήματος (EL)

Αλυσανδράτος, Μένιος (EL)
Πήχας, Θεόδωρος (EL)

Μπιτχαβά, Αμαλία (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι να ορίσει την έννοια του παραθεριστικού (resort) ξενοδοχείου, να παρουσιάσει τους τρόπους με τους οποίους οργανώνεται μια ξενοδοχειακή μονάδα, καθώς και τα κυριότερα τμήματα αυτής, καθορίζοντας το ρόλο που έχει το ανθρώπινο δυναμικό στη λειτουργία αυτής. Γίνεται ανάλυση της ελληνικής τουριστικής αγοράς παρουσιάζοντας τα κυριότερα χαρακτηριστικά της, εξηγώντας ταυτόχρονα το πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της ποιότητας, στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τουριστικής αγοράς. Γίνεται επίσης, αναφορά στο ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδας και στα έσοδα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τον εισερχόμενο τουρισμό, καθώς επίσης και τις τάσεις της αγοράς. Στη συνέχεια, πραγματεύονται η φιλοσοφία, το όραμα και η αποστολή μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης κάνοντας ανάλυση τόσο των παραγόντων που την επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα, όσο και των επιπτώσεων που έχει ο ανταγωνισμός στον τομέα αυτό. Αναφορά επίσης, γίνεται και στη δομή μιας ξενοδοχειακής επιχείρησης, στη φιλοσοφία της και στους στόχους τους οποίους θέτει, καθώς επίσης και στο πόσο σημαντική είναι η ικανότητα εκμετάλλευσης των υλικών και άυλων πόρων που διαθέτει, ώστε να καταφέρει να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της στην τουριστική αγορά. Μετά την παρουσίαση και ανάλυση όλων όσων έχουν αναφερθεί παραπάνω, προχωράμε σε μια ειδικότερη ανάλυση και μελέτη μίας παραθεριστικής ξενοδοχειακής μονάδας, εξετάζοντας τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό περιβάλλον αυτής. Κλείνοντας γίνεται ανάλυση όλων των οικονομικών στοιχείων, όπως το κόστος της επένδυσης, τα έξοδα, οι δαπάνες και οι αποσβέσεις της επιχείρησης, δίνοντας απαραίτητα στοιχεία, όπως τα αποτελέσματα χρήσης, τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, τον ισολογισμό και το νεκρό σημείο της ξενοδοχειακής μονάδας. (EL)

bachelorThesis

Ξενοδοχειακή βιομηχανία (EN)
Ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (EN)
Τουριστικές επιχειρήσεις (EN)
Τουριστικό μάρκετινγκ (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2012


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)