Η λογιστικοποίηση ειδικών θεμάτων συναλλακτικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η λογιστικοποίηση ειδικών θεμάτων συναλλακτικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων (EL)

Καλαφατά, Αικατερίνη Ν. (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Διακομιχάλης, Μιχαήλ (EL)
N/A (EN)

Η λογιστική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) του υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας είναι μια διαδικασία πολύπλοκη, συνεχής και με πολλές ιδιαιτερότητες. Δεδομένου ότι οι ξενοδοχειακές μονάδες αποτελούν ένα σύνθετο οικονομικό οργανισμό πολλαπλών εκμεταλλεύσεων δημιουργούνται προβλήματα στον διαχωρισμό εσόδων και εξόδων ανά κλάδο. Επίσης, λόγω της φύσης των συναλλαγών της επιχείρησης η καταχώρηση των οικονομικών πράξεων πρέπει να είναι ταχύτατη και έγκυρη ώστε να μην υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη. Επιπλέον, μέσα στο πλαίσιο της οικονομικής λειτουργίας του ξενοδοχείου πρέπει να εξευρεθεί μια κατάλληλη μέθοδος κοστολόγησης των προσφερόμενων υπηρεσιών και υλικών αγαθών. Επιπρόσθετα, το λογιστήριο ενός ξενοδοχείου θα πρέπει να σχεδιάσει μια μέθοδο εγγραφών βάσει του Ε.Γ.Λ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εκάστοτε ξενοδοχειακής επιχείρησης. Τέλος η μισθοδοσία των ξενοδοχοϋπαλλήλων, η ορθή τήρηση των βιβλίων και στοιχείων, οι υποχρεώσεις προς τις Δ.Ο.Υ. αποτελούν καθημερινές καταστάσεις που απασχολούν το λογιστήριο μιας σύνθετης ξενοδοχειακής μονάδας. Σε όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα η χρήση του διαδικτύου καθώς και ηλεκτρονικού υπολογιστή με συγκεκριμένο λογιστικό όπως και η συνεχόμενη κατάρτιση των φοροτεχνικών συνίστανται σήμερα σε βασικές προϋποθέσεις για την σωστή και <εύκολη> λογιστική οργάνωση των ξενοδοχείων. Σκοπός της εργασίας είναι να αποτελέσει ένα χρήσιμο μεθοδικό οδηγό για όποιον απασχολείται ή θελήσει μελλοντικά να εργαστεί στο ξενοδοχειακό κλάδο και ειδικότερα στο λογιστήριο. Η παραπάνω προσπάθεια μπορεί να επιτευχθεί παρουσιάζοντας και αναλύοντας βασικές αλλά και ειδικότερες τεχνικές γνώσεις που πρέπει να κατέχουν οι υπάλληλοι του λογιστηρίου αναφορικά με το Ε.Γ.Λ.Σ., τις οικονομικές καταστάσεις και χρηματοοικονομικούς δείκτες, το Κ.Β.Σ., τη μισθοδοσία των ξενοδοχοϋπαλλήλων, το Φ.Π.Α., την κοστολόγηση, την χρήση λογιστικών προγραμμάτων Η/Υ και το σημαντικό ρόλο της main courante. (EL)

bachelorThesis

Τουρισμός (EN)
Ξενοδοχειακή λογιστική (EN)
Ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (EN)
Τουριστικές επιχειρήσεις (EN)
Τουριστικό μάρκετινγκ (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.