Εταιρική διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εταιρική διακυβέρνηση και κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων σε εθνικό επίπεδο (EL)

Μπούνα, Μαρία (EL)

Γεωργόπουλος, Ιωάννης (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Έπειτα από την μελέτη των εννοιών της Εταιρικής Διακυβέρνησης και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και των μοντέλων που αυτές εμφανίζονται στον επιχειρησιακό χώρο, όπου αναφέρονται στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας, οδηγούμαστε στην εμβάθυνση της Εταιρικής Διακυβέρνησης στον Ελλαδικό χώρο, στο περιεχόμενο και της αδυναμίες της. Πιο συγκεκριμένα στο δεύτερο κεφάλαιο μελετώνται το διοικητικό συμβούλιο, η ελεγκτική επιτροπή, η διεύθυνση εσωτερικού ελέγχου, η οργανωτική δομή, επιτροπές όπως αυτή των αμοιβών και της ΕΚΕ, η πολιτική γνωστοποίησης, η διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων, καθώς επίσης και οι αδυναμίες και οι παραβλέψεις των νομοθετικών διατάξεων και η παρουσία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στις ελληνικές επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα. Η εμβάθυνση στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, οι λόγοι ανάπτυξής της, τα χαρακτηριστικά, οι τομείς δράσης της, τα εργαλεία, τα οφέλη και τα κόστη της, ακολουθεί στο τρίτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας μαζί με τις απαιτήσεις της ΕΚΕ και την στρατηγική της μορφή. Βέβαια εξετάζονται και η σχέση της ΕΚΕ με άλλες ένοιες, όπως αυτή, της βιώσιμης ανάπτυξης, της περιβαλλοντικής ηθικής και ευθύνης, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, αλλά και τη σχέση της ΕΚΕ με το αντικείμενο σπουδών του τμήματος της σχολής μας, με την λογιστική. Τέλος στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο κρίνεται απαραίτητη η αναφορά της δράσης της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης στη χώρα μας, με παραδείγματα καλών πρακτικών, που πρέπει να είναι παραδείγματα προς μίμηση, καθώς επίσης και η αναφορά της απουσίας της ΕΚΕ από των πυλώνα των ελληνικών επιχειρήσεων, τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κλίνοντας με προτάσεις για την ενίσχυση της ΕΚΕ στην χώρα μας. Σημαντικό είναι ότι μετά από την ολόκλήρωση της παρούσας εργασίας, όλοι πρέπει να αφουγκραστούμε και να κατανοήσουμε την αναγκαίοτητα της ύπαρξης-τήρησης των προγραμμάτων ΕΚΕ στην καθημερινότητα, τόσο του επιχειρηματικού χώρου, όσο και του απλού πολίτη. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι υπόθεση όλων μας, είναι φιλοσοφία και όχι φιλανθρωπία, πρέπει να αποτελέσει «πράξη του σήμερα» και «κληρονομιά του αύριο» προς τις επόμενες γενιές. Για να υπάρξει το «αύριο» κάνε την πράξη «σήμερα», βαλέ προγράμματα της ΕΚΕ στην ζωή, όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για όλα εκείνα που σε περιβάλλουν και γεμίζουν την ζωή σου, δίνοντας της νόημα. (EL)

bachelorThesis

Επιχειρήσεις (EN)
Εταιρική διακυβέρνηση (EN)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων (EN)
Διοίκηση και οργάνωση (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.