Το Τραπεζικό Μάρκετινγκ μέσω του σχεδιασμού, της τοποθέτησης και της προώθησης των προϊόντων της καταναλωτικής πίστης στην ελληνική αγορά. Μελέτη και εφαρμογή από Αγροτική, Eurobank και Εθνική.

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Το Τραπεζικό Μάρκετινγκ μέσω του σχεδιασμού, της τοποθέτησης και της προώθησης των προϊόντων της καταναλωτικής πίστης στην ελληνική αγορά. Μελέτη και εφαρμογή από Αγροτική, Eurobank και Εθνική. (EL)

Κουντούρης, Γρηγόριος (EL)

Μηλιτσόπουλος, Κωνσταντίνος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Στην παρούσα μελέτη ερευνάται ο ρόλος του Τραπεζικού Μάρκετινγκ στα πλαίσια λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Υπό το πρίσμα αυτής της ανάλυσης θα καταδείξουμε πως λειτουργεί το σχέδιο μεθοδολογίας σχεδίασης, τοποθέτησης και προώθησης των τραπεζικών προϊόντων της καταναλωτικής πίστης στα πλαίσια λειτουργίας των εμπορικών τραπεζών σε μια ανοικτή αγορά. Η ανάπτυξη του θέματος αυτού βασίζεται στα πορίσματα της σχετικής έρευνας που έλαβε χώρα στα πλαίσια της ελληνικής τραπεζικής αγοράς και που είχε ως αποτέλεσμα τη συγκέντρωση πλήρως αξιοποιήσιμων ερωτηματολογίων. Πριν τη παρουσίαση των σχετικών αποτελεσμάτων κρίθηκε σκόπιμη η ανάπτυξη επιλεγμένων θεμάτων σχετικά με το τραπεζικό μάρκετινγκ των καταναλωτικών προϊόντων. Με άλλα λόγια η δομή της παρούσας εργασίας στηρίζεται στο πέρασμα από τα γενικά στα ειδικά. Η ανάπτυξη των θεμάτων γίνεται σε δύο τόμους : ΤΟΜΟΣ Α΄ : Περιλαμβάνει θέματα με καθαρά θεωρητικό προσανατολισμό, η ανάπτυξη των οποίων βασίσθηκε κυρίως στην αρθρογραφία και βιβλιογραφία σχετικά με θέματα του τραπεζικού μάρκετινγκ γενικά και ειδικά με το μάρκετινγκ των προϊόντων καταναλωτικής πίστης στην ελληνική τραπεζική αγορά. Αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: Στο Κεφάλαιο 1 γίνεται μία αναδρομή στην εμφάνιση και εξέλιξη του Μάρκετινγκ και του Τραπεζικού Μάρκετινγκ. Αναφέρονται κάποιες απόψεις που έχουν ειπωθεί σχετικά με το Μάρκετινγκ και τη σημασία του, καθώς επίσης και στα επιχειρήματα αυτών που επιτίθονται εναντίον του Μάρκετινγκ. Τέλος, γίνεται μία εκτενής αναφορά στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι τραπεζικές υπηρεσίες και εξηγείται η αναγκαιότητα εφαρμογής των αρχών του Μάρκετινγκ στον ελληνικό τραπεζικό χώρο. Στο Κεφάλαιο 2 υπάρχει μία εκτενής αναφορά σε σχέση με το μίγμα μάρκετινγκ στις τράπεζες. Περιγράφονται τα 4 κλασικά στοιχεία του μίγματος μάρκετινγκ (4 P’s),τα οποία είναι Product, Place, Price και Promotion. Το Κεφάλαιο 3 αναφέρεται στην όλη διαδικασία της πώλησης των τραπεζικών προϊόντων καταναλωτικής πίστης, από την αναγνώριση των αναγκών των πελατών από τα τραπεζικά στελέχη έως το κλείσιμο της συμφωνίας στην πώληση. Σημειώνονται θέματα που αφορούν ένα κομμάτι των πελατών, οι οποίοι παρουσιάζουν δυσκολίες στη δουλειά των τραπεζικών υπαλλήλων, λόγω των παραπόνων και των αντιρρήσεων που προβάλλουν. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 περιγράφεται η οργάνωση του Τμήματος ή της Διεύθυνσης Μάρκετινγκ στις τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Επίσης αναφέρεται το πώς είναι οργανωμένη η Διεύθυνση Καταναλωτικής Πίστης. ΤΟΜΟΣ Β΄: Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της σχετικής έρευνας. Στην Ενότητα 1 και 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας κατόπιν επεξεργασίας των απαντήσεων που έδωσαν οι τράπεζες μέσα από το σχετικό ερωτηματολόγιο που τους υποβλήθηκε. (EL)

bachelorThesis

Τραπεζικά προϊόντα (EN)
Eurobank EFG (EN)
Τραπεζική αγορά (EN)
Αγροτική Τράπεζα (EN)
Τραπεζικές εργασίες (EN)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2012


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)