Ευρωπαϊκή Ένωση και μετανάστευση. Ευκαιρίες και προκλήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση και μετανάστευση. Ευκαιρίες και προκλήσεις (EL)

Κολωνιώτη, Ιουλία (EL)

Παππά, Παρασκευή (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν πάντα πόλος έλξης εκατομμυρίων μεταναστών. Οι περισσότεροι από αυτούς έρχονται νόμιμα, ορισμένοι όμως όχι. Η μετανάστευση αποτελεί και ευκαιρία και πρόκληση για την Ευρώπη. Οι νόμιμοι μετανάστες είναι απαραίτητοι για να καλύψουν τις ελλείψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εργατικό δυναμικό διότι, ο πληθυσμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γηράσκει και το ποσοστό γεννήσεων μειώνεται. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναχαιτίσει την παράνομη μετανάστευση και να συνεργαστεί με άλλες χώρες για να ρυθμίσει την εκούσια επιτροπή των παράνομων μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης καθήκον να προστατεύει αυτούς που πράγματι ζητούν άσυλο για να διαφύγουν το διωγμό ή την σοβαρή κακοποίηση. Στόχος των Ευρωπαίων ηγετών είναι να χαράξουν μια κοινή στρατηγική, να βοηθήσουν κάθε χώρα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται. Για αυτό έχουν εγκρίνει ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η παρακάτω εργασία προσπαθεί να καλύψει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τους μετανάστες. Καθώς στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε γενικές έννοιες της μετανάστευσης. Στο δεύτερο δίνονται οι πολιτικές μετανάστευσης και όλα όσα χρειάζεται να κατέχει η χώρα υποδοχής μεταναστών ώστε να ζουν μέσα σε μια κοινωνία που θα τους συμπεριφέρεται σαν άτομα και όχι σαν ξεχωριστές οντότητες, υποδεικνύοντας τους με τον πιο άσχημο τρόπο ότι δεν ανήκουν στην κοινωνία. (EL)

bachelorThesis

Ρατσισμός (EN)
Μετανάστες (EN)
Αγορά εργασίας (EN)
Μεταναστευτική πολιτική (EN)
Μετανάστευση (EN)
Ένταξη μεταναστών (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.