Ο ρόλος της ηγεσίας στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Ο ρόλος της ηγεσίας στην ανάπτυξη μιας επιχείρησης (EL)

Γιαννάκης, Μάνθος (EL)
Δανελάτος, Σταύρος (EL)

Μπιτχαβά, Αμαλία (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η έννοια της “ηγεσίας” διαδραματίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις πoυ έχουν ή/και αναπτύσσουν επιτυχημένους ηγέτες έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων επιχειρήσεων. Τούτο διότι ο ηγέτης είναι αυτός που θεμελιώνει το εταιρικό όραμα, αυτός που κάνει τα “σωστά πράγματα”, έναντι του μάνατζερ που “κάνει σωστά τα πράγματα που αναλαμβάνει”, αυτός που εμπνέει και παρακινεί τα μέλη της ομάδας και τους εργαζόμενους. Η έρευνα έχει δείξει ότι μολονότι η γενική νοημοσύνη (ΙQ) συνδέεται με την απόδοση και την απόκτηση ικανοτήτων των υψηλόβαθμων στελεχών, παρά ταύτα δεν μπορεί να προβλέψει/καθορίσει μία εξαιρετική απόδοση, όπως στην περίπτωση μίας επιτυχημένης ηγεσίας ή απόκτησης ηγετικής ικανότητας. Πέρα από τις γνωστικές ικανότητες που κυρίως αφορούν στη γενική νοημοσύνη, συναισθηματικής φύσεως στοιχεία ή δεξιότητες ή ικανότητες που συγκροτούν τη συναισθηματική νοημοσύνη (EQ) έχουν αποδειχθεί ότι προβλέπουν καλύτερα τέτοιες αποδόσεις, καθ’ ότι συνδέονται τόσο με τον τρόπο σκέψης όσο και με τις γενικότερες αντιδράσεις του άτομου. Η εργασία δομείται σε έξι κεφάλαια εκ των οποίων τα τέσσερα πρώτα επιχειρούν μία θεωρητική προσέγγιση ενώ τα δύο τελευταία στέκονται ερευνητικά στο θέμα της ηγεσίας και στην άσκηση αυτής στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα των επιχειρήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται σύντομα οι έννοιες της επιχείρησης και της ηγεσίας αναδεικνύοντας τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κυριότερες θεωρίες περί ηγεσίας και τα πιο γνωστά μοντέλα άσκησης ηγεσίας. Συνεχίζοντας, στο τρίτο κατά σειρά κεφάλαιο παρουσιάζονται πιο αναλυτικά βασικοί ηγετικοί τρόποι συμπεριφοράς και γίνεται αναφορά στην έννοια και τη σπουδαιότητα της ομάδας. Η θεωρητική προσέγγιση ολοκληρώνεται με το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο διαπιστώνεται η σημασία της ηγεσίας για την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησης, με αναφορά σε κυρίαρχα ηγετικά προφίλ και τη σχέση της συναισθηματικής νοημοσύνης με την ηγεσία. Το ερευνητικό μέρος της εργασίας αφορά σε παρουσίαση μελέτης περίπτωσης και σε συλλογή ενδεικτικών άρθρων που αφορούν τις επιχειρήσεις της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας (κεφ. 5). Στο τελευταίο κεφάλαιο παρατίθενται τα αποτελέσματα πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση κλειστού ερωτηματολογίου προκειμένου να διαπιστωθεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων ο ρόλος της ηγεσίας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής. (EL)

bachelorThesis

Ρόλοι ηγέτη (EN)
Ηγετικά πρότυπα (EN)
Διοίκηση και οργάνωση (EN)
Ηγέτης (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2012


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)