Χρηματοοικονομική ανάλυση οργανισμών λιμένων που υπόκεινται σε καθεστώς Δ.Ε.Κ.Ο.

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Χρηματοοικονομική ανάλυση οργανισμών λιμένων που υπόκεινται σε καθεστώς Δ.Ε.Κ.Ο. (EL)

Δρούλια, Αναστασία (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Διακομιχάλης, Μιχαήλ (EL)
N/A (EN)

Η δομή της εργασίας περιλαμβάνει έξι κεφάλαια και αναλύεται ως εξής : στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σημασιολογία του Δημοσίου Τομέα και των Δ.Ε.Κ.Ο. σε σύγκριση των Ελληνικών με των Ευρωπαϊκών προτύπων. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται λίγα λόγια για την ιστορία του κάθε Λιμένα που μελετάμε καθώς και κάποιες πληροφορίες για αυτούς, εν συνεχεία , στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται και αναλύονται οι Αριθμοδείκτες που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά την εκπόνηση της πτυχιακής. Ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο δίνονται ενδεικτικά οι Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσης με τη μέθοδο της Κάθετης Ανάλυσης καθώς και τα αποτελέσματα των Αριθμοδεικτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται υπολογισμός των Αριθμοδεικτών κατά μέσο όρο για όλους τους Λιμένες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε την πορεία του κάθε Λιμένα ξεχωριστά αλλά και ολόκληρου του Κλάδου. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο γίνονται οι τελικές συγκρίσεις των Λιμένων για δούμε τι προβλήματα υπάρχουν και οι προτάσεις της πτυχιακής. (EL)

bachelorThesis

Αριθμοδείκτες (EN)
Χρηματοοικονομική ανάλυση (EN)
Διοίκηση και οργάνωση (EN)
Δ.Ε.Κ.Ο. (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2012


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)