Ο ρόλος των εργασιακών σχέσεων (ως ποιοτικός παράγοντας του συντελεστή εργασίας) ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Ο ρόλος των εργασιακών σχέσεων (ως ποιοτικός παράγοντας του συντελεστή εργασίας) ως παράγοντας οικονομικής ανάπτυξης (EL)

Ζάχαρη, Ευαγγελία (EL)

Κατσικοβόρδος, Δημήτριος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάω τον ρόλο των εργασιακών σχέσεων στην οικονομική ανάπτυξη μίας χώρας. Μέσω των ορισμών της οικονομικής ανάπτυξης, της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, των θεωριών που έχουν αναπτυχθεί και τέλος από τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων που έχουν απαντηθεί από ακαδημαϊκούς, στελέχη επιχειρήσεων και διοικητικούς κρατικούς λειτουργούς από χώρες της Ευρώπης συμπεραίνεται η σημαντική επιρροή των εργασιακών σχέσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Λόγω της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια χρηματοδοτηθήκαμε από τον μηχανισμό στήριξης ο οποίος αποτελείται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Για να δανειστεί όμως η Ελλάδα από την Τρόικα έπρεπε πρώτα να λάβει μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ένας τομέας λοιπόν που έπρεπε να αλλάξει ήταν και αυτός των εργασιακών σχέσεων. Με τα τρία μνημόνια, τα οποία υπερψηφίστηκαν από το Ελληνικό κοινοβούλιο έγιναν ραγδαίες αλλαγές στους εργασιακούς νόμους, αλλάζοντας το εργασιακό τοπίο που ίσχυε μέχρι πρότινος. Στόχος των αλλαγών αυτών είναι η καθιέρωση νομοθετικά μιας εκτεταμένης ευελιξίας στις εργασιακές σχέσεις έτσι ώστε να γίνει η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και να επέλθει η οικονομική ανάκαμψη. (EL)

bachelorThesis

Εργασιακό περιβάλλον (EN)
Εργατικό δίκαιο (EN)
Διοίκηση επιχειρήσεων (EN)
Εργασιακές συγκρούσεις (EN)
Οικονομική ανάπτυξη (EN)
Εργασιακές σχέσεις (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.