Κοινωνική οικονομία. Η περίπτωση των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κοινωνική οικονομία. Η περίπτωση των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων (EL)

Σιαμάνη, Γεωργία (EL)

Μπιτχαβά, Αμαλία (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Στην εργασία επιχειρείται η μελέτη και ανάδειξη της κοινωνικής οικονομίας, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί μέσα από προγενέστερες ερευνητικές εργασίες. Προσδιορίζεται ο όρος, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά της, καθώς και γίνεται μία παρουσίαση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και συγκεκριμένα αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις οργανώσεις ------- και «Αρκτούρος», οι οποίες αποτελούν μελέτες περίπτωσης της εργασίας αυτής. Η ερευνητική προσέγγιση του θέματος αφορά στον προσδιορισμό του βαθμού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, του επιπέδου ενημέρωσής τους καθώς και της ενεργής συμμετοχής τους σε προγράμματα Περιβαλλοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Διενεργήθηκε δειγματοληπτική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από Ιούνιο 2011 έως Νοέμβριο 2011 σε δείγμα πολιτών με χρήση κλειστού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα αυτής παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος της εργασίας. (EL)

bachelorThesis

WWF Ελλάς (EN)
Χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων (EN)
Αρκτούρος (EN)
Μη κυβερνητικές οργανώσεις (EN)
Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA (EN)
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (EN)
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (EN)
Κοινωνική οικονομία (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.