Κοινωνική οικονομία. Η περίπτωση των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Κοινωνική οικονομία. Η περίπτωση των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων (EL)

Σιαμάνη, Γεωργία (EL)

Μπιτχαβά, Αμαλία (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Στην εργασία επιχειρείται η μελέτη και ανάδειξη της κοινωνικής οικονομίας, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί μέσα από προγενέστερες ερευνητικές εργασίες. Προσδιορίζεται ο όρος, τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματά της, καθώς και γίνεται μία παρουσίαση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και συγκεκριμένα αυτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για τις οργανώσεις ------- και «Αρκτούρος», οι οποίες αποτελούν μελέτες περίπτωσης της εργασίας αυτής. Η ερευνητική προσέγγιση του θέματος αφορά στον προσδιορισμό του βαθμού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των πολιτών, του επιπέδου ενημέρωσής τους καθώς και της ενεργής συμμετοχής τους σε προγράμματα Περιβαλλοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Διενεργήθηκε δειγματοληπτική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από Ιούνιο 2011 έως Νοέμβριο 2011 σε δείγμα πολιτών με χρήση κλειστού ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα αυτής παρουσιάζονται στο δεύτερο μέρος της εργασίας. (EL)

bachelorThesis

WWF Ελλάς (EN)
Χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων (EN)
Αρκτούρος (EN)
Μη κυβερνητικές οργανώσεις (EN)
Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA (EN)
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (EN)
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (EN)
Κοινωνική οικονομία (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2013


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)