Ο ρόλος και η σημασία της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Ο ρόλος και η σημασία της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης στην επιλογή του τόπου εγκατάστασης των επιχειρήσεων (EL)

Σπάτουλα, Ελένη - Αγγελική (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Χύτης, Ευάγγελος (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα εργασία αποτελεί Πτυχιακή εργασία του ΑΤΕΙ Ηπείρου του τμήματος Λογιστικής, παράρτημα Πρεβέζης και εκπνοήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος Σπουδών. Βασικός σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και κατά πόσο το φορολογικό καθεστώς μιας χώρας μπορεί να επηρεάσει την απόφασή τους για την τελική επιλογή του τόπου εγκατάστασης. Παράλληλα γίνεται εκτενής αναφορά στις ΞΑΕ που είναι ένας όρος στενά συνδεδεμένος με την έννοια των Πολυεθνικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, στο 2ο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, γίνεται αναφορά στην έννοια των πολυεθνικών επιχειρήσεων, τις θεωρίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτές, τις δομές που ακολουθούν, καθώς και τις στρατηγικές που επιλέγουν κατά την διεθνοποίηση τους. Στο 3ο κεφάλαιο δίνονται ο ορισμός και τα χαρακτηριστικά των ΞΑΕ, οι επιπτώσεις που προκαλούνται σε μια χώρα με την εμφάνισή τους αλλά και τα μέτρα που λαμβάνονται από τις χώρες με σκοπό την προσέλκυση ΞΑΕ στο εσωτερικό τους. Το 4ο κεφάλαιο αναφέρεται στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρεί μια χώρα για να μπορέσει να δεχθεί στο εσωτερικό της την είσοδο Πολυεθνικών επιχειρήσεων και ΞΑΕ. Δηλαδή στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των Πολυεθνικών επιχειρήσεων που θα πρέπει να καλύπτονται από την υποψήφια χώρα για να μπορέσει να γίνει η τελική επιλογή για την εγκατάσταση της έδρας της μητρικής ή κάποιου υποκαταστήματος ενός πολυεθνικού ομίλου επιχειρήσεων. Τέλος στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το φορολογικό καθεστώς της Ελλάδος που αφορά τις επιχειρήσεις, καθώς και τα φορολογικά κίνητρα που προσφέρουν οι ελληνικοί κυβερνητικοί φορείς με κύριο σκοπό την προσέλκυση ΞΑΕ στο εσωτερικό της χώρας. Κύριο κίνητρο για την πραγμάτευση του συγκεκριμένου θέματος είναι η ταχεία και η ευρεία εξάπλωση των ΞΑΕ και η καθοριστική συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην δημιουργία παγκόσμιων αγορών αλλά και ο βαθμός που μπορούν να επηρεάσουν τις χώρες σε πολλούς τομείς και κυρίως τον τομέα της φορολογίας, με την δημιουργία ευνοϊκότερης φορολογικής αντιμετώπισης που αφορά μόνο τις πολυεθνικές επιχειρήσεις. (EL)

bachelorThesis

Φορολογία μερισμάτων (EN)
Πολυεθνικές εταιρείες (EN)
Τόπος εγκατάστασης επιχειρήσεων (EN)
Φορολογικά κίνητρα (EN)
Παγκοσμιοποίηση (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2013


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)