Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα: Οι βασικές εξελίξεις από το 2007 έως το έτος 2012

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα: Οι βασικές εξελίξεις από το 2007 έως το έτος 2012 (EL)

Περιστέρης, Κωνσταντίνος (EL)

Χυζ, Αλίνα (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης και οι εξελίξεις τα έτη 2007 έως 2012, για να διαπιστωθεί σε πιο βαθμό έχουν επηρεαστεί οι ελληνικές τράπεζες από την παγκόσμια και την ελληνική οικονομική κρίση. Επίσης πραγματεύεται την σφαιρική εξέταση του τραπεζικού κλάδου της Ελλάδος και γίνεται η προσπάθεια για κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των τραπεζών, κάτω από θεσμοθετημένους κανόνες και πλαίσια περί κεφαλαιακής επάρκειας της Επιτροπής της Βασιλείας. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πραγματοποιηθεί μέσα από: Την παρουσίαση της δομής του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Την αναγνώριση των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Του ανταγωνισμού και των παραγόντων που επηρεάζουν το περιβάλλον που λειτουργούν. Την μελέτη των τραπεζικών δραστηριοτήτων.Την ανάλυση των κινήτρων για εξαγορές και συγχωνεύσεις καθώς και την εικόνα που παρουσιάζει ο κλάδος πάνω στο θέμα αυτό. Την περιγραφή του κώδικα τραπεζικής δεοντολογίας και του τραπεζικού μεσολαβητή, ως θεσμοθετημένου οργάνου που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Την μελέτη και ανάλυση του ρόλου της Επιτροπής της Βασιλείας, του πρώτου και δευτέρου Συμφώνου αυτής για την κεφαλαιακή επάρκεια καθώς και της σπουδαιότητας αυτών. (EL)

bachelorThesis

Τραπεζικά προϊόντα (EN)
Τραπεζική αγορά (EN)
Οικονομική κρίση (EN)
Χρηματοοικονομική διαχείριση (EN)
Τραπεζική εποπτεία (EN)
Τραπεζικές εργασίες (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.