Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα: Οι βασικές εξελίξεις από το 2007 έως το έτος 2012

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα: Οι βασικές εξελίξεις από το 2007 έως το έτος 2012 (EL)

Περιστέρης, Κωνσταντίνος (EL)

Χυζ, Αλίνα (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης και οι εξελίξεις τα έτη 2007 έως 2012, για να διαπιστωθεί σε πιο βαθμό έχουν επηρεαστεί οι ελληνικές τράπεζες από την παγκόσμια και την ελληνική οικονομική κρίση. Επίσης πραγματεύεται την σφαιρική εξέταση του τραπεζικού κλάδου της Ελλάδος και γίνεται η προσπάθεια για κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των τραπεζών, κάτω από θεσμοθετημένους κανόνες και πλαίσια περί κεφαλαιακής επάρκειας της Επιτροπής της Βασιλείας. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα πραγματοποιηθεί μέσα από: Την παρουσίαση της δομής του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Την αναγνώριση των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην Ελλάδα. Του ανταγωνισμού και των παραγόντων που επηρεάζουν το περιβάλλον που λειτουργούν. Την μελέτη των τραπεζικών δραστηριοτήτων.Την ανάλυση των κινήτρων για εξαγορές και συγχωνεύσεις καθώς και την εικόνα που παρουσιάζει ο κλάδος πάνω στο θέμα αυτό. Την περιγραφή του κώδικα τραπεζικής δεοντολογίας και του τραπεζικού μεσολαβητή, ως θεσμοθετημένου οργάνου που λειτουργεί νομίμως στην Ελλάδα. Την μελέτη και ανάλυση του ρόλου της Επιτροπής της Βασιλείας, του πρώτου και δευτέρου Συμφώνου αυτής για την κεφαλαιακή επάρκεια καθώς και της σπουδαιότητας αυτών. (EL)

bachelorThesis

Τραπεζικά προϊόντα (EN)
Τραπεζική αγορά (EN)
Οικονομική κρίση (EN)
Χρηματοοικονομική διαχείριση (EN)
Τραπεζική εποπτεία (EN)
Τραπεζικές εργασίες (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2013


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)