Αξιοποίηση - Διαχείριση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τις ελληνικές ΜΜΕ. Έρευνα σε επιχειρήσεις

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Αξιοποίηση - Διαχείριση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τις ελληνικές ΜΜΕ. Έρευνα σε επιχειρήσεις (EL)

Πολυζωγοπούλου, Αγγελική (EL)
Τσούτση, Δήμητρα (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Γκανάς, Ιωάννης (EL)
N/A (EN)

Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς το 99,8% των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερους από 100 υπαλλήλους. Ο ρόλος τους είναι λοιπόν καθοριστικός για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση, ιδιαίτερα στις σύγχρονες συνθήκες του ανταγωνισμού και της αστάθειας της παγκόσμιας αγοράς. Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι εργασιών και δράσεων κάθε επιχείρησης και όχι απλά ένα πολυτελές αγαθό. Η χρήση των αντίστοιχων τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες κρίνεται αναγκαία για την βιωσιμότητά τους στο μέλλον. Ο νέος οικονομικός ανταγωνισμός βασίζεται στην τεχνολογία και την γνώση. Οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με την παγκοσμιοποίηση, εντείνουν τον διεθνή ανταγωνισμό, τον ρυθμιστικό ρόλο του κράτους και ταυτόχρονα δίνουν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις νέες δυνατότητες συμμετοχής στην διεθνή αγορά. Η πτυχιακή αυτή εργασία αποσκοπεί να ερευνήσει το βαθμό αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών από τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. (EL)

bachelorThesis

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα (EN)
Πληροφοριακά συστήματα (EN)
Ευρυζωνική διείσδυση (EN)
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (EN)
Internet (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2013


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.