Ασύρματα δίκτυα - WiFi. Το πρότυπο IEEE 802.11

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ασύρματα δίκτυα - WiFi. Το πρότυπο IEEE 802.11 (EL)

Ευαγγέλου, Ελένη (EL)

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
Κιτσαντάς, Θωμάς (EL)
N/A (EN)

bachelorThesis

Bluetooth (EN)
Πρωτόκολλα (EN)
Ασύρματα δίκτυα (EN)
Internet (EN)
WiFi (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Ελληνική γλώσσα

2006-08


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης (EL)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.