Τουριστικός τομέας στην Ελλάδα. Επιδράσεις - Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share




2013 (EN)
Τουριστικός τομέας στην Ελλάδα. Επιδράσεις - Επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό (EL)

Τσιώνης, Κωνσταντίνος (EL)
Τσιώνης, Απόστολος (EL)

Χατζηπαντελίδου, Μαρία (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Ο τουρισμός αποτελεί για την ελληνική οικονομία έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης και εισροής εσόδων. Η συνεισφορά του στο ΑΕΠ της χώρας μας είναι μεγάλη. Έτσι μπορεί να καταστεί η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Η πτυχιακή αυτή εργασία έχει ως σκοπό να διερευνήσει το κατά πόσο η παρούσα οικονομική κρίση που μαστίζει την Ελλάδα έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός η εργασία χωρίστηκε σε έξι κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται εισαγωγικά στοιχεία για τον τουρισμό, για την εξέλιξή του μέσα στο χρόνο καθώς και για την περιφερειακή του διάσταση ως οικονομική δραστηριότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι τουριστικές κρίσεις και πώς αυτές αντιμετωπίζονται. Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάται ο ελληνικός τουρισμός και συγκεκριμένα η πορεία του στην Ελλάδα. Επίσης διερευνάται εάν αυτός είναι ανταγωνιστικός και παρατίθεται η τουριστική βιομηχανία όπως υπάρχει σήμερα και η λειτουργική διάρθρωσή της, οι κλάδοι της τουριστικής δραστηριότητας, τα είδη του τουρισμού στην Ελλάδα, η ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού και οι φορείς στήριξής του. Στο τέταρτο κεφάλαιο μελετούνται τα βασικά στοιχεία του Ελληνικού τουρισμού. Παρατίθενται τα στατιστικά στοιχεία και η ανταγωνιστικότητα του. Επίσης, δίνονται στοιχεία για την απασχόληση και τις θέσεις εργασίας στον κλάδο του τουρισμού. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναφέρονται οι παγκόσμιες και ευρωπαϊκές τάσεις του τουρισμού και μελετώνται οι επιδράσεις που έχει η οικονομική κρίση στον τουρισμό. Τέλος παραθέτονται οι προβλέψεις που υπάρχουν για την εξέλιξη των τουριστικών τάσεων στην Ελλάδα. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο παραθέτουμε αρχικά την έρευνα του Συνδέσμου ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και του ιδρύματος οικονομικών και βιομηχανικών ερευνών για τη χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2011. Επειδή όμως θέλαμε να αποτυπώσουμε τη σημερινή εικόνα των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις του τουρισμού πραγματοποιήσαμε μια προσωπική μας έρευνα η οποία και διεξήχθη τη χρονική περίοδο 17 Ιουνίου μέχρι 8 Ιουλίου του 2012. Απευθυνθήκαμε λοιπόν σε 50 επιχειρήσεις, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και camping των περιοχών Πρεβέζης, Ηγουμενίτσας, Ιωαννίνων, Λευκάδος και Αθήνας πιστεύοντας ότι καλύπτουμε τόσο τη νησιωτική όσο και την ηπειρωτική Ελλάδα. (EL)

bachelorThesis

Επιπτώσεις οικονομικής κρίσης (EN)
Οικονομική κρίση (EN)
Τουριστικές κρίσεις (EN)
Ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (EN)
Τουριστικές επιχειρήσεις (EN)
Τουριστικό μάρκετινγκ (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2013


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - Τμήμα Λογιστικής (EL)



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)