Τραπεζικά προϊόντα: case study σε επαρχιακό τραπεζικό υποκατάστημα

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Τραπεζικά προϊόντα: case study σε επαρχιακό τραπεζικό υποκατάστημα (EL)

Κούκα, Ευαγγελία (EL)
Καρανίκα, Ευαγγελία (EL)

Σωτηρόπουλος, Ιωάννης (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα εργασία ασχολείται με το τραπεζικό σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται να αναφερθεί μια σύντομη ανασκόπηση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα γενικότερα και τη σημασία του σε μια οικονομία. Κατόπιν, θα αναφερθεί η περιγραφή και η σημασία του τραπεζικού συστήματος, ως μέρος του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού συστήματος. Στο πλαίσιο του τραπεζικού συστήματος θα αναφερθεί και η δομή της αγοράς στις μέρες μας σε παγκόσμιο, αλλά, κυρίως, σε τοπικό Ελληνικό επίπεδο. Άλλωστε, ένας σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Το κυρίως κομμάτι της εργασίας αφορά την μελέτη περίπτωσης μιας τράπεζας και συγκεκριμένα ενός επαρχιακού υποκαταστήματος. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκε ως μελέτη περίπτωσης η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος, το μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα στην Ελλάδα, καθώς και ένα επαρχιακό τραπεζικό υποκατάστημά της. Παρουσιάζονται τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που προσφέρει η Εθνική Τράπεζα και σχολιάζονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους και την καινοτομία τους στο πλαίσιο των νέων συνθηκών στο Ελληνικό και παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα. Κατόπιν παρουσιάζεται ένα επαρχιακό υποκατάστημα όπου καταγράφεται και σχολιάζεται η πορεία των μεγεθών του ένα συγκεκριμένο έτος. Ο σχολιασμός γίνεται βάση της εξέλιξης των μεγεθών του καταστήματος σε σχέση με το προσωπικό που διαθέτει, τους στόχους που είχαν τεθεί και τις εξελίξεις του τραπεζικού συστήματος γενικότερα. Από τη μελέτη αυτή προκύπτουν και διάφορες προτάσεις όσο αφορά τη λειτουργία του καταστήματος αυτού. Ο σκοπός της εργασίας είναι η κατανόηση των εξελίξεων που διέπουν το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα και πως αυτές επηρεάζουν τις τράπεζες όσο αφορά τις στρατηγικές τους στο πλαίσιο των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν, μέσα από μια μελέτη περίπτωσης σε επίπεδο τράπεζας, αλλά και σε επίπεδο καταστήματος. (EL)

bachelorThesis

Τραπεζικά προϊόντα (EN)
Χρηματοοικονομική διαχείριση (EN)
Τραπεζικές εργασίες (EN)
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2008


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)