Το οργανόγραμμα μιας επιχείρησης. Αναγκαιότητά του και τρόποι σύνταξης. Παρουσίαση ενός οργανογράμματος

 
This item is provided by the institution :
Technological Educational Institution of Epirus
Repository :
Research Repository T.E.I. of Epirus
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Το οργανόγραμμα μιας επιχείρησης. Αναγκαιότητά του και τρόποι σύνταξης. Παρουσίαση ενός οργανογράμματος (EL)

Διαμάντη, Ευαγγελία (EL)

Μπέτσος, Δημήτριος (EL)
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου (EL)
N/A (EN)

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα θέματα που αφορούν στα οργανογράμματα, στον τρόπο σύνταξής τους, στη σχεδίασή τους γενικότερα και στην αναγκαιότητά τους. Όπως είναι γνωστό, στα πλαίσια της νέας οικονομίας, ο ρόλος των οργανογραμμάτων έχει προσλάβει ιδιαίτερη σημασία, διότι ως φορέας της ομαλούς και εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων, είναι από τα σημαντικότερα στοιχεία που μπορεί να προωθήσει στο μέγιστο βαθμό την επιτυχής διάρθρωση των επιχειρήσεων και να αξιοποιήσει τις δυνατότητές τους προς την κατεύθυνση της ποιοτικής και ποσοτικής μεγιστοποίησης των αποτελεσμάτων τους μέσα σε μια σύγχρονη όσο και ανταγωνιστική οικονομία. Μέσα στην πληθώρα των στοιχείων που εντάσσονται μέσα σε μία επιχείρηση, η ενδελεχής οργανωτική της διάρθρωση φαντάζει ως ανάγκη επιτακτική προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή της λειτουργία, χωρίς μεμπτά σημεία και ασάφειες στη δομή της και στο διαχωρισμό των ευθυνών και λειτουργιών της. Η οργανωτική διάρθρωση των οργανισμών και των επιχειρήσεων με τα οργανογράμματα αποτελεί συνήθως ένα φυσικό επακόλουθο της οικονομικής τους ανάπτυξης και της αύξησης του κύκλου των εργασιών τους. Η ανάγκη συστηματοποίησης των σχετικών λειτουργικών διαδικασιών τόσο στον τομέα της παραγωγής, όσο και στον τομέα των πωλήσεων, οδηγεί στη συνεχή αναπροσαρμογή της οργανωτικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων και στην ανάγκη σαφούς καθορισμού της οργανωτικής λειτουργίας τους. Με άλλα λόγια, η οργανωτική ανάπτυξη των επιχειρήσεων αποτελεί λογική συνέπεια της οικονομικής τους ανάπτυξης. Όπως είναι φανερό, όσο περισσότερο διευρύνονται οι δραστηριότητες της επιχείρησης και ο κύκλος εργασιών της, τόσο πιο έντονη γίνεται η ανάγκη συστηματοποίησης των μέσων, τα οποία διαθέτει (η επιχείρηση) για την αποτελεσματική εκπλήρωση των αντικειμενικών της σκοπών. Αυτό σημαίνει ότι η οργανωτική διάρθρωση των επιχειρήσεων έχει πάντοτε δυναμικό χαρακτήρα εξελισσόμενη συναρτήσει της εξέλιξης των δραστηριοτήτων της. Στα πλαίσια αυτά φυσικό είναι στα πρώτα στάδια της λειτουργίας της, η επιχείρηση να λειτουργεί ως ένας απλός οργανωτικός πυρήνας ασκώντας τις βασικές λειτουργίες ήτοι την τεχνική, την εμπορική και την οικονομική, με μια μικρή ομάδα προσώπων ή ακόμη και με ένα μοναδικό πρόσωπο. Μέσα στον πολύπλοκο χαρακτήρα λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς αυτές μεγαλώνουν σε μέγεθος, γίνεται κατανοητή η τεράστια σημασία των οργανογραμμάτων, την οποία και θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε παρακάτω αναλυτικά, αφού πρώτα αναφέρουμε ότι τα οργανογράμματα απεικονίζουν τον τρόπο που οργανώνονται οι λειτουργίες της επιχείρησης και αναπαριστούν σχηματικά τη διοικητική και ιεραρχική δομή τους καθώς και τις διασυνδέσεις τους. (EL)

bachelorThesis

Επιχειρήσεις (EN)
Οργανόγραμμα (EN)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηπείρου (EL)
Technological Educational Institution of Epirus (EN)

Greek

2009-02


Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής (EL)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)